TRANG BỊ GIỚI THIỆU

Cập nhật : 02-07-2019

Giới Thiệu Trang Bị

 

Giới thiệu trang bị

Trong “Võ Lâm Ngoại Truyện Mobile”, mỗi nhân vật đều có thể mặc 6 bộ phận trang bị là vũ khí, nón, áo, quần, găng tay, giày và 4 bộ phận trang sức là nhẫn, hạng liên, hộ phù, ngọc bội; nhấn vào “Avatar-nhân vật” ở góc trái phía trên có thể nhanh chóng tra được thông tin trang bị, trong giao diện túi có thể thay đổi trang bị.

 

Phân loại trang bị

Trang bị: 6 món, thuộc tính cố định, do rớt ra hay tăng cấp trang bị mà có

Trang sức: 4 món, thuộc tính ngẫu nhiên, do đoán chú mà có

 

Hình 1

 


Cách nhận:

 

So sánh thuộc tính cơ bản, Thần Thánh>Tuyệt Thế>Cực Phẩm>Tinh Lương, cấp càng cao, thuộc tinh càng mạnh, phẩm chất càng cao thuộc tính càng cao.

 

Trang bị Tinh Lương: nhiệm vụ kịch bản, rớt trong PB thường

Trang bị Cực Phẩm: khiêu chiến PB rớt ra mảnh để đổi, mua mảnh trong sạp

Trang bị Tuyệt Thế: mua mảnh, đổi danh vọng

Trang bị Thần Thánh: hoạt động đặc biệt

 

Mang trang bị và thuộc tính bộ trang bị

Nhân vật cần đáp ứng đủ yêu cầu chức nghiệp và cấp của trang bị, khi mang trang bị giống nhau và thu thập đủ số lượng bộ trang bị tương ứng, sẽ được cộng thêm thuộc tính bộ trang bị.

 

Cường hóa trang bị

Trang bị có thể cường hóa, có thể tinh luyện , đoán chú, truyền thừa, tăng cấp, khảm bảo thạch để cường hóa trang bị, tăng lực chiến.

 

Truyn thừa trang bị

Trang bị có thể truyền thừa, những điểm số như tinh luyện, đoán chú của 1 món trang bị sẽ bị làm trống, và copy y chang ra bộ trang bị khác, trang bị mới nhận được những điểm số như tinh luyện, đoán chú , trang bị cũ sẽ không bị mất. Truyền thừa trang bị có cùng phẩm chất sẽ không bị tổn hại đến cấp tinh luyện, khi cấp thấp truyền thừa đến cấp cao, sẽ bị tổn hại.

 

Những tài liệu trên chỉ có tác dụng tham khảo, hãy lấy nội dung thực tế trong game làm chuẩn.

Đóng>