HỆ THỐNG ĐOÁN CHÚ
Cập nhật : 01-07-2019

Hệ Thống Đoán Chú   Giới thiệu hệ thống Trước mắt những bộ phận trang bị có thể Đoán Chú gồm vũ khí, áo, quần, nón, găng tay, giày. Sau khi Đoán Chú thành công, sẽ dựa vào sự khác nhau của phẩm chất Ngọc Đoán Chú...

HỆ THỐNG BẢO THẠCH
Cập nhật : 01-07-2019

Hệ Thống Bảo Thạch   Hệ thống Bảo Thạch tổng cộng chia làm Thêm ô mở khóa, Hợp thành Bảo Thạch, Khảm Bảo Thạch, Gỡ Bảo Thạch. Giao diện tương ứng với dới đây. (Hình 1) Giới thiệu cách chơi: Bảo thạch có thể khảm đến bộ phận trang bị,...

Đóng>
Chat với chúng tôi