HIỆP ẢNH TRẬN PHÁP
Cập nhật : 02-07-2019

Hiệp Ảnh Trận Pháp Giới thiệu cách chơi Trận pháp có thể cung cấp thêm thuộc tính nhân vật. Trận pháp có kích hoạt hay không do cấp thấp nhất của hiệp ảnh khi vào trận quyết định. Mỗi trận pháp có 6 trận vị, mỗi trận vị có...

HIỆP ẢNH ĐỒ GIÁM
Cập nhật : 02-07-2019

Hiệp Ảnh Đồ Giám Sơ lược Nhấn mở giao diện “Nhân vật-hiệp ảnh”, nhấn “Đồ Giám”, có thể nhấn tra tìm thuộc tính và tình duyên của tất cả hiệp ảnh.  

HIỆP ẢNH GIỚI THIỆU
Cập nhật : 02-07-2019

Giới Thiệu Hiệp Ảnh Giới thiệu cách chơi Khách quan có thể làm nhiệm vụ, vào PB và làm những hoạt động trong game để nhận hiệp ảnh, thu thập đủ hiệp ảnh có thể kích hoạt trợ trận, được buff rất nhiều. Hiệp ảnh có thể dùng mảnh hiệp ảnh để...

HẢO HỮU HỆ THỐNG TẶNG HOA
Cập nhật : 01-07-2019

Hệ Thống Tặng Hoa Cách chơi tặng hoa: Cách chơi tặng hoa được chia làm 2 loại, 1 loại là giữa hảo hữu với nhau để tăng độ hảo cảm, độ hảo cảm đạt đến số lượng nhất định có thể kết hôn; loại thứ 2 là nhận hoa do người khác tặng, để tăng điểm mị lực...

HẢO HỮU HỆ THỐNG LIVE
Cập nhật : 01-07-2019

Hệ Thống Live Sơ lược cách chơi Hệ thống Live, có thể chiếu trực tiếp nhiệm vụ thường ngày, khiêu chiến khinh công, phụ bản, PK v..v..cho những khách hàng khác để được nổi tiếng. Được xếp vào BXH người phát thanh, còn nhận được danh hiệu chuyển...

HẢO HỮU KHINH CÔNG
Cập nhật : 01-07-2019

Hệ Thống Khinh Công Giới thiệu Đại thế giới 360 độ không góc chết, tùy bạn dùng khinh công, cưỡi mây về gió, nhảy đến những nơi cao, nhìn ngắm cả giang hồ. Trong game đạt đến cấp nhất định sẽ mở khóa tính năng khiêu dược, theo thứ tự nhấn...

HẢO HỮU KẾT HÔN
Cập nhật : 01-07-2019

Hệ Thống Kết Hôn Khi bạn trong game gặp được nhân duyên tốt đẹp, có thể sử dụng tính năng kết hôn cùng với nhân vật khác giới tính, thiết lập quan hệ phu thê, đồng thời có thể cử hành hôn lễ, để niềm vui của bạn lan tỏa đến người chơi...

HẢO HỮU
Cập nhật : 01-07-2019

Hệ Thống Hảo Hữu Giới thiệu hệ thống Nhấn [avatar nhân vật-hảo hữu] vào giao diện hảo hữu. (Hình 1)   Thêm hảo hữu Nhấn [đề cử hảo hữu] có thể mở giao diện đề cử hảo hữu (chỉ đề cử hảo hữu online). Nếu không thích người chơi được đề...

HẢO HỮU HỆ THỐNG CHAT
Cập nhật : 01-07-2019

Hệ Thống Chat Sơ lược: Chat xã giao cũng là 1 điểm nhấn trong Võ Lâm Ngoại Truyện Mobile, để bạn trải nghiệm cảm nhận khi chat với nhiều khách quan khác nhau, tiếp theo sẽ giới thiệu chi tiết với các vị về hệ thống chat trong game. Hệ thống chat tổng cộng có 5 kênh,...

HẢO HỮU ĐỘNG TÁC EMOJI
Cập nhật : 01-07-2019

Động Tác Emoji   Emoji: Lối vào Emoji: Nhấn nút “Emoji” trên cửa sổ chat để mở cửa số; Mở ra cửa sổ chat xong, nhấn icon Emoji để mở ra cửa sổ. (Hình 1) (Hình 2)   Gửi Emoji: Khách quan sau khi mở cửa sổ Emoji ở trên phần...

Đóng>