HỆ THỐNG TUYỆT THẾ
Cập nhật : 02-07-2019

Tuyệt Thế Võ Công Sơ lược Tuyệt thế võ công trong truyền thuyết lại tái hiện giang hồ, khách quan đang cố gắng tranh đoạt. Khách quan nào may mắn có đuọc bí kíp võ công, sẽ có thể kích hoạt tuyệt thế võ công, trở thành 1...

HỆ THỐNG HỒNG MÔNG ĐỈNH
Cập nhật : 02-07-2019

Hồng Mông Đỉnh   Hồng Mông Đỉnh là hệ thống hợp thành phân giải, giải quyết vấn đề khi khách quan thiếu mất 1 nguyên liệu nào đó của cấp này, và quá dư thừa 1 nguyên liệu nào đó của cấp khác. Khách quan có thể...

HỆ THỐNG THU THẬP
Cập nhật : 02-07-2019

Hệ Thống Thu Thập   Lối vào thu thập: Khách quan có thể nhấn vào avatar nhân vật-nút rèn, là có thể tìm được lối vào hệ thống thu thập. Hệ thống thu thập tổng cộng chia làm đào mỏ, câu cá, săn bắt. Thu thập cần tiêu hao...

HỆ THỐNG RÈN
Cập nhật : 02-07-2019

Hệ Thống Rèn Lối vào Rèn: Quý khách có thể nhấn vào nút avatar nhân vật-Rèn để vào giao diện của cách chơi rèn. (Hình 1) Quy tắc rèn: Có thể rèn vật phẩm trang sức và thuốc nhuộm màu: Trang sức được...

HỆ THỐNG DANH HIỆU
Cập nhật : 02-07-2019

Hệ Thống Danh Hiệu   Giới thiệu danh hiệu: Trong game, khách quan có thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ định, đạt thành tựu, tham gia phụ bản và đổi danh vọng để nhận được danh hiệu; Nhấn vào avatar nhân vật, chọn “nhân vật-danh hiệu” có thể tra...

TRANG BỊ GIỚI THIỆU
Cập nhật : 02-07-2019

Giới Thiệu Trang Bị   Giới thiệu trang bị Trong “Võ Lâm Ngoại Truyện Mobile”, mỗi nhân vật đều có thể mặc 6 bộ phận trang bị là vũ khí, nón, áo, quần, găng tay, giày và 4 bộ phận trang sức là nhẫn, hạng liên, hộ phù, ngọc bội;...

THÚ CƯỠI CỘNG MINH
Cập nhật : 02-07-2019

Thú Cưỡi Cộng Minh   Sơ lược: Mở giao diện nhân vật – Thú cưỡi, nhấn vào giao diện bồi dưỡng, có thể tra tìm thuộc tính cộng minh của thú cưỡi. Hình 1 Khi sở hữu nhiều con thú cưỡi, có thể kích hoạt thuộc tính cộng minh...

THÚ CƯỠI ĐỒ GIÁM
Cập nhật : 02-07-2019

Đồ Giám Thú Cưỡi   Khách quan làm nhiệm vụ chủ tuyến, có thể mở ngay hệ thống cưỡi thú. Mua trong tiệm, làm nhiệm vụ, vào hoạt động đều có thể nhận được thêm nhiều thú cuỡi. Có thể bồi dưỡng thú cưỡi để tăng thuộc tính, thu...

CƯỠI THÚ CHIẾN ĐẤU
Cập nhật : 02-07-2019

Cưỡi Thú Chiến Đấu   Sơ lược: Cưỡi thú chiến đấu, là client game Võ Lâm Ngoại Truyện tự sáng tạo đầu tiên, có thể tiến hành thao tác này ở trên lưng thú cưỡi, trả nghiệm cảm giác tướng quan trên chiến trường! Gợi ý...

NHUỘM MÀU THỜI TRANG
Cập nhật : 02-07-2019

Nhuộm Màu Thời Trang Sơ lược Hiện tại nhuộm màu chia làm nhuộm màu ngẫu nhiên và nhuộm màu cố định, có thể dùng màu nhuộm đặc biệt để có được màu sắc thời trang mong muốn, cũng có thể thử màu nhuộm ngẫu nhiên để thử vận may...

Đóng>