[TÍNH NĂNG] VÕ LÂM KÌ NGỘ

Cập nhật : 05-12-2019

Võ Lâm Kỳ Ngộ

Thụy Khí Doanh Môn! Võ Lâm Kỳ Ngộ bất ngờ bắt đầu, trong Thần bí Võ Lâm Bảo Tàng Bí Cảnh sẽ lôi kéo các Hiệp sĩ. Cách chơi Võ Lâm Kỳ Ngộ mở toàn diện.

Cấp mở: 70

Thời gian mở: mỗi ngày đều có cơ hội mở

Phương thức mở: tham gia phụ bản hằng ngày hoặc đấu trường Hiệp Nghĩa, đều có cơ hội mở Võ Lâm Kỳ Ngộ

1. Sau khi bắt đầu Võ Lâm Kỳ Ngộ, sẽ có thông báo trên kênh thế giới, và nhấp nháy lối vào hoạt động ở phía bên phải màn hình

2. Nhấp vào lối hoạt động có thể Vào, sau khi bắt đầu Võ Lâm Kỳ Ngộ trong vòng 8 tiếng thời gian hoàn thành là bất kỳ

3. Vào Kỳ Ngộ Bí Cảnh, giết người bảo vệ của Bảo Tàng, sẽ rơi ra rương Kỳ Ngộ

4. Mỗi lần vào Kỳ Ngộ chỉ có thể mở đc 1 rương

5. Số lần bắt đầu Kỳ Ngộ là có giới hạn.

Phần Thưởng Hoạt Động:

Hiệp Ảnh hiếm [Tiền Phu Nhân], Linh Vận Đan, Tinh Luyện Đan, Đá Thần Cơ, Đá Rèn và nhiều phần thưởng khác.

Đóng>