[TÍNH NĂNG] TU QUÁI

Cập nhật : 15-01-2020

TU QUÁI

  1. Cấp nhân vật đạt Lv130, mở hệ thống Tu Quái
  2. Ấn vào hình đại diện nhân vật, chọn Nhân Vật, vào hệ thống Tu Quái
  3. Khi nhân vật đạt LV130, sẽ tiếp nhận nhiệm vụ hướng dẫn, hoàn thành nhiệm vụ mở tính năng Tu Quá

 

Lựa chọn kỹ năng Tu Quái

 

Bồi Dưỡng quẻ con

Sách Bồi Dưỡng Quẻ

Hướng Dẫn

 

Đóng>