[TÍNH NĂNG] TRÚC HẢI BÍ TÀNG

Cập nhật : 15-01-2020

Trúc Hải Bí Tàng

Bí tàng Biển Trúc. Bảo tàng tiền triều mất tích đã lâu nay xuất hiện giữa biển trúc, hào kiệt trong Võ Lâm tranh nhau tìm kiếm!Trận chiến Boss toàn liên Sever tranh đoạt “Bí tàng Biển trúc” kéo ra tầm màn che phủ kịch tính!

Hoạt động Bí tàng Biển Trúc phân thành ngoại vi, trung đình và nội viện 3 khu vực, có 2 cách chơi  [Trúc hải tầm bảo] và [Bảo tàng thủ hộ].

Level mở:Level nhân vật đạt Level 100

Điều kiện mở:Máy chủ mở liên Sever

Thời gian quét mới Bảo Tàng:Mỗi ngày 14:30、19:30

Thời gian quét mới Boss Bảo tàng thủ hộ:Mỗi ngày 21:00

Phương thức tham gia:

 1. Bảo tàng biển trúc là cách chơi liên Sever, cần chuyển đến bản đồ liên Sever [Biển Trúc] để tham gia;
 2. Ấn giao diện [Hoạt động- Hoạt động liên Sever-Bảo tàng Trúc Hải]】, tiến về biển trúc;
 3. Liên Sever Bí tàng Biển Trúc phân  nhóm cùng với Băng Hỏa Thí Luyện, và trường đấu Hoang Lâm , có thể tìm ở góc phải phía trên giao diện Hoạt động Liên Sever 

 

Trúc Hải tầm bảo:

 1. Trong biển trúc sẽ quét mới bảo tàng thần bí theo thời gian đã định, mở ra có thể nhận thưởng;
 2. Mỗi ngày 14:30 và 19:30 bảo tàng ở ngoại vị , trung đình và nội viện, quét mới cùng lúc ở 3 nơi này;
 3. Số lượng bảo tàng và thưởng ở các khu vực không tương đồng;
 4. 5 phút không có ai giành được bảo tàng tự động biến mất;
 5. Tiến trình khác nhau bảo tàng khác nhau, có thể đi theo những con đường các nhau để thành được bảo tàng.

Bảo tàng thủ hộ:

 1. Mỗi ngày 21:00 trong Biển trúc sẽ quét mới tên 3 người thủ hộ bảo tàng trong khu vực, giữa tiến trình khác nhau lượng máu công hưởng của thủ hộ khác nhau, người thủ hộ bảo tàng chỉ quét mới trong 5 con đường trước;
 2. Đội nhóm gây sát thương cuối cùng cho bảo tàng thủ hộ sẽ nhận được phần thưởng lớn, còn có đội ngũ có cơ hội nhận được phần thưởng may mắn;
 3. Phần thưởng rớt của người thủ hộ bảo tàng khác nhau không đồng nhất ;
 4. Người thủ hộ bảo tàng chưa bị giết sẽ tuần tra trong 30 phút và rời đi sau đó.

 

Bổ sung thuyết minh bối cảnh:

 1. Biển trúc là bối cảnh không thêm sát khí;
 2. Tử vong trong biển trúc sẽ không thể sử dụng cổng vào để hồi sinh hoặc hồi sinh tại vị trí cũ, có thể trở thành thành chủ rồi tiến vào Biển trúc sau.

 

Phần thưởng hoạt động:

Tuyệt thế võ công【Như Lai Thần Chưởng】、Tranh sắc hiệp ảnh【Thất Cửu Mỗ Gia】、Tử sắc hiệp ảnh【Phát Trưởng Lão】, đạo cụ nuôi dưỡng sủng vật...

 

Đóng>