[TÍNH NĂNG] THẦN BINH

Cập nhật : 04-12-2019

Hệ thống Thần Binh

 

Thần binh là tạo vật của Thần thánh, mỗi thần binh đều có vẻ ngoài và thuộc tính đặc biệt,hàm chứa trí tuệ và uy lực vô hạn. Chỉ có thể kiên nhẫn bồi dưỡng, chiến đấu cùng thần binh, tâm ý tương thông mới có thể kích hoạt năng lượng  mạnh nhất.

 

 

Cách nhận và tăng Thần binh:

 1. Ấn vào bảng đại diện, vào giao diện hệ thống Thần binh
 2. Nhân vật đạt đến Level 55 có thể mở hệ thống Thần binh, sở hữu Thần binh mặc định
 3. Sử dụng Binh Hồn Đan có thể tiến hành bồi dưỡng và rèn luyện, từ đó tăng thuộc tính của Thần binh, tăng lực chiến
 4. Khi rèn luyện thần binh đến cấp độ nhất định, cần giành số lần thắng lợi ở Băng Hỏa Thí Luyện để tiến hành tăng bậc
 5. Rèn luyện Thần binh đồng thời có thể mở khóa các rãnh khắc họa, mỗi rãnh đều có thuộc tính cơ sở và thuộc tính chiến đấu
 6. Ngoại hình Thần binh sẽ thay đổi theo  cấp thăng
 7. Ấn chọn hiển thị ngoại quan có thể dùng Thần binh làm trang sức mang theo trên lưng.

 

Thuộc tính cuộc chiến Thần Binh:

 1. Bắt đầu mở mùa mới, sẽ xuất hiện thần binh mới,  mỗi 1 chủ đề lấy một thần binh tương ứng, mỗi loại chủ đề kèm theo 2 loại thuộc tính chiến đấu 
 2. Thuộc tính chiến đấu chỉ có hiệu quả trong hoạt động đối chiến của người chơi, bao gồm Võ Trạng Nguyên, Bang Thổ chiến, đấu trường Hoang Lâm, Binh Hỏa Thí Luyện,v...v...
 3. PK Dã ngoại không thể kích hoạt thuộc tính chiến đấu của thần binh.

Tăng đạo cụ:

 1. Viên Binh Hồn sơ cấp: sau khi sử dụng sẽ bổ sung số lượng ít điểm Binh Hồn, có thể nhận được ở hđ Binh Hỏa Thí Luyệnhoặc mua ở shop;
 2. Viên Binh Hồn cao cấp: sau khi sử dụng sẽ bổ sung số lượng lớn điểm Binh Hồn, có thể nhận được ở hđ Binh Hỏa Thí Luyện hoặc mua ở shop;
 3. Phù tăng Binh Hồn: Sau khi sử dụng có thể tăng bậc Thần Binh.

 

 

 

Đóng>