[TÍNH NĂNG] KHUNG ẢNH ĐẠI DIỆN

Cập nhật : 04-12-2019

Khung Ảnh Đại Diện

 

  1. Vào giao diện Khung Chat chọn Cá Tính Hóa
  2. Chọn Khung Đại diện theo sở thích

 

 

Đóng>