[TÍNH NĂNG] HỆ THỐNG SỦNG VẬT

Cập nhật : 03-12-2019

HỆ THỐNG SỦNG

Giới thiệu:

 1. Cấp nhân vật đạt Lv35, mở hệ thống Sủng
 2. Ấn vào hình đại diện nhân vật, chọn thú nuôi, vào hệ thống Sủng
 3. Khi nhân vật đạt LV35, sẽ tiếp nhận nhiệm vụ hướng dẫn, hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận 1 Sủng
 4. Sau khi mở hệ thống, nhân vật sẽ tự động có Túi Sủng, tất cả thú nuôi cùng đao cụ liên quan đều hiển thị trong này.

 

Nhận và Thả:

 1. Có thể bắt thú thông qua nhiêm vụ hoặc gắp thú
 2. Mỗi nhân vật có giới hạn sỡ hửu Sủng
 3. Có thể chọn Sủng khác, đổi tên hoặc thả trong giao diện

 

Xuất chiến :

 1. Ấn chọn giao diện thú nuôi, có thể chọn trang bị xuất trận hoặc hủy xuất trận
 2. Sủng đã xuất trận sẽ hiển thị cạnh hình đại diện của nhân vật, ấn vào hình có thể vào giao diện thú nuôi
 3. Sủng sau khi xuất trận mới có thể cộng thêm lực chiến cho nhân vật
 4. Mỗi nhân vật chỉ có thể xuất trận cùng 1 Sủng
 5. Sủng tử vong trong quá trình chiến đấu cần 30s CD sau đó hồi sinh

Nuôi dưỡng thú nuôi:

 1. Có thể nuôi dưỡng để tăng thuộc tính
 2. Nuôi dưỡng bằng thức ăn khác nhau, có thể nhận được thuộc tính và tăng độ no khác nhau, sau khi độ no đầy không thể tiếp  tục cho ăn
 3. Độ mập mạp sẽ dẫn đến thay đổi ngoại hình của thú nuôi
 4. Độ mập mạp và no sẽ giảm theo thời gian

Kỹ năng:

 1. Thú nuôi có thể học kỹ năng để tăng lực chiến.
 2. Cụ thể : có thể tìm đọc giới thiệu [kỹ năng thú nuôi]

 

Phụ kiện:

  Thú nuôi đạt Level nhất định có thể đeo phụ kiện để tăng lực chiến, cụ thể đọc giớithiệu [phụ kiện thú nuôi]

 

Truyền thừa:

       Thuộc tính thú nuôi có thể truyền thừa

 

Gây giống:

 1. Hai nhóm nhân vật tiến hành gây giống thú nuôi
 2. Thú nuôi đã xuất trận không thể gây giống
 3. Thú nuôi gây giống có thuộc tính giống thú nuôi đời đầu, tư chất nâng cao
 4. Khi gây giống, độ hảo cảm tăng, thú nuôi được gây giống cũng có tỷ lệ biến dị tăng

 

GẮP THÚ

 

Hiện tại có thể thông qua gắp thú để bắt được. Sủng có 2 hình thức là gắp thú phổ thông và cao cấp. Thú gắp được bỏ vào Túi hành lý, ấn sử dụng để triệu hoán, sở hữu vĩnh viễn.

 

Gắp phổ thông:

Trong máy gắp thú phổ thông, có thể quét mới thú nuôi 0-5 sao. Dùng đạo cụ [Bach Ngân Hiệp Tử], để gắp thú trong máy phổ thông.

Gắp cao cấp:

Trong máy gắp thú cao cấp, có thể quét mới thú nuôi 2-5 sao. Dùng đạo cụ [Hoàng Ngân ThúTử], để gắp thú trong máy cao cấp.

Băt, bắt cường lực và rơi:

 1. Thường có thể bắt thường và bắt cường lực
 2. Bắt tiêu hao 1 đạo cụ, bắt cường lực tiêu hao thêm 1 đạo cụ
 3. Dù cho bắt kiểu nào, thì bắt đúng vị trí mới có thể thành công, sẽ có tỷ lệ rơi, bắt cường lực tỷ lệ rơi thấp hơn.
 4. Trước khi bắt có thể quét mới thú nuôi, mỗi ngày 1 lần quét miễn phía, sau đó cần tiêu hao tiền và nguyên bảo để quét mới
 5. Khi bắt thất bại, có thển nhận được túi quà thú nuôi, bên trong có thưởng đạo cụ nuôi dưỡng Sủng.

 

 

SINH SẢN

 

Gây giống:

 1. Gây giống không yêu cầu Level, nhưng mỗi thú nuôi chỉ có thể gây giống 1 lần
 2. Thú nuôi đã xuất trận không thể gây giống, cần hủy xuất trận
 3. Vào [giao diện thú nuôi-Dục Thành- phối giống],  để tiến hành phối giống
 4. Khi phối giống cần nhóm 2 người, tiến đến Thất Hiệp Trấn tìm Du Phương Đạo Sĩ NPC để tiến hành phối giống
 5. Thêm thú nuôi muốn phối giống, chọn bắt đầu là có thể bắt đầu phối giống
 6. Khi phối giống sẽ hiển thị bong bóng khí ở góc phải giao diện, sau khi kết thúc có thể thông qua bong bóng để nhận thú nuôi
 7. Thú nuôi đời hai không thể tiếp tục tiến hành phối giống

 

Nhắc nhở thuộc tính phối giống:

 1. Khi phối giống tiến hành cầu phúc có thể tăng tư chất cho thú nuôi đời 2
 2. Độ hảo hữu giữa hai bên ảnh hưởn đến tỷ lệ biến dị 
 3. Có thể chọn các chủng thú nuôi khác nhau để phối, sau khi kết thúc sẽ nhận sủng vật đồng dạng.

Đóng>