[TÍNH NĂNG] GIANG HỒ PHỔ

Cập nhật : 15-01-2020

Giang Hồ Phổ

Nơi đâu có người nơi đó có giang hồ, bằng hữu giao tình, là đạo sinh tử chốn giang hồ. Giang hồ đa hình đa sắc, mỗi ngày xảy ra những chuyện gì? Không ngại cùng đến Giang Hồ Phổ xem xem!

Lever mở:Lever 100

Về Giang Hồ Phổ:

Người chơi có thể trò chuyện cùng với hiệp sĩ trong võ lâm, mở ra mối quan hệ tương mật,. Sau khi mối quan hệ giang hồ phát triển, có thể mở trò chuyện với nhau, tặng và nhận quà, còn có thể nhận được mảnh Hiệp Ảnh để tăng thuộc tính hiệp ảnh vĩnh cửu. Trước mắt trong Giang Hồ Phổ có 8 vị hiệp sĩ có thể tăng mối quan hệ Giang hồ.

【Quan hệ Giang hồ Phổ】

 1. Trò chuyện để phát triển mối quan hệ trong giang hồ;
 2. Quan hệ phân thành lạnh lùng, quen biết, thân thuộc, chí giao, tâm đầu ý hợp.

Khi đạt đầy điểm tâm đầu ý hợp trong ngày, liền có cơ hội mở quan hệ “Sinh tử chi giao”

Mối quan hệ phát triển sẽ ảnh hưởng tiến hộ quan hệ của Giang hồ Phổ, từ đó mở nhận và tặng quà, và cách chơi hiệp ảnh cường hóa.

【Bồi dưỡng Giang Hồ Phổ】

 1. Lúc đầu, chỉ có thể thông qua trò chuyện để t ăng điểm tình cảm;
 2. Khi đạt đến quen biết, có thể tặng quà, tăng mạnh điểm tình cảm;
 3. Mỗi ngày số lần trò chuyện có hiệu quả là 3 lần, tặng quà online 100 phần, là người cũng sẽ có lúc khó chịu, nhưng đừng quấy rối nha.
 4. Mỗi người mỗi ngày có vật phẩm cần gấp hoặc cần, nếu lễ vật tặng hợp ý người nhận, sẽ càng tăng điểm tình cảm值;
 5. Tặng quà có giá trị đặc biệt sẽ có tỷ lệ mở khóa nhân vật truyền kỳ, dẫn đến nhiều câu chuyện mới;
 6. Số lần tặng mỗi ngày đạt hạn mức, nhân vật tương ừn sẽ tặng lại lễ vật để cám tạ, sẽ tăng cùng với Level của Giang hồ Phổ, vì vậy quà tặng sẽ mỗi ngày mỗi khác.

【Sự kiện đặc thù- Hiệp ảnh】

 1. Khi quan hệ giang hồ đạt đến chí giao, tặng quà sẽ có cơ hội nhận 1 mảnh hiệp ảnh nhân vật;
 2. Khi quan hệ giang hồ đạt đến thân thuộc, hiệp ảnh tương ứng của nhân vật sẽ nhận được thêm 1 thuộc tính thân  mật vĩnh cửu;
 3. Khi quan hệ giang hồ đạt đến sinh tử chi giao, sẽ có được thuộc tính hợp thành của hiệp ảnh tương ứng vĩnh cửu..

Mối quan hệ giang hồ là chuyện giữa 2 người, mối quan hệ với người này sẽ ko ảnh hưởng đến người khác, bồi dưỡng quan hệ ảnh hưởng đến mỗi người khác nhau. Nếu muốn trở thành người giỏi giao tiếp giữa chốn giang hồ, càng phải bỏ ra nhiều hơn nữa.

 

Đóng>