[TÍNH NĂNG] ĐÊM THẤT HIỆP TRẤN

Cập nhật : 15-01-2020

Đêm Thất Hiệp Trấn

 

Thăng thanh gió mát, cùng Yến Tiểu Lục đi tuần quanh Thất Hiệp trấn trong đêm, cư dân trong trấn thân tâm hoảng loạn, khẩn cầu thiếu hiệp đến cứu trợ 。

Level mở:Level 60 mở hoặc nhảy cấp, dựa theo lực chiến và Level có thể nhảy cấp càng cao

Thời gian mở:Cả ngày mỗi thứ 3, 5, 6

Yêu cầu:Tổ đội 3 người

  1. Sau khi vào PB, khách quan sẽ theo cùng Yến Tiểu Lục tuần đêm ở Thất Hiệp Trấn, sau khi giết hắc y nhận lập tức qua ải thành công。

2. Giai đoạn đầu tiên trong PB có thể triệu hoán Thỏ đáng yêu đến trợ giúp tác chiến, nhưng không phải nhân vật nào cũng có thể triệu hoán thành công, cứ thử xem !

3. Nửa đường gặp Hình Dục Sâm, trò chuyện xong có thể chuyển đến nơi ẩn giấu tàng bảo, ở đó đầy nấm, thu thập để có được thêm phần thưởng, cẩn thận Thủy Quản Công, hắn không để kẻ hái nấm thoát đâu. Hái càng nhiều nấm nhận thưởng càng lớn!

4. Ở giai đoạn cuối cùng của PB, còn có thể gặp phải nấm thả khí độc, nếu không cẩn thận trúng phải, sẽ bị thần hồn hoảng loạn không rõ phương hướng, cẩn thận nha

Đóng>