[TÍNH NĂNG] CHUYỂN GIỚI

Cập nhật : 03-12-2019

Chuyển đổi giới tính

 

Hiệp Sĩ Hành Tẩu Giang Hồ, có thể thông qua tu học tuyệt thế bí điển bản này rồi tiến hành chuyển đổi giới tính.

Cấp nhân vật: LV 100 trở lên

  • Vào cột [Thương Thành-Kỳ Vật], nhận được Kỳ Vật Bảo Điển [Hồi Sinh]

  • Sử dụng đạo cụ này, nhân vật tự động đến Kinh Thành, tìm NPC Đông Phương Tiên Sinh để tiến hành chuyển giời

  • Trong điều kiện phù hợp để chuyển đổi giới tính, nhấp vào xác nhận để có thể chuyển đổi giới tính
  • Sau khi chuyển gương mặt của nhân vật sẽ được hồi phục lại gương mặt ban đầu, nhân vật sẽ được hiện thị dưới dạng ngoại hình giới tính được chuyển đổi

  • Sau khi chuyển đổi giới tính, tủ quần áo chỉ thể hiện thời trang giới tính hiện tại, thời trang đã sở hữu sẽ được chuyển đổi thành thời trang giới tính tương ứng, và việc nhuộm thời trang giới tính tương ứng cần phải được làm mới
  • Thời trang của giới tính độc lập sẽ tạm thời ẩn, khi lần sau quay lại giới tính ban đầu, thì thời trang và màu nhuộm tương ứng sẽ được hiển thị lại.

 

Yêu cầu chuyển đổi giới tính:

  • Nhân vật không ở trạng thái hôn nhân
  • Túi và thư của nhân vật nếu có người khác tặng thời trang, cần phải sử dụng mới có thể tiến hành chuyển đổi giới tính
  • Thời gian chuyển đổi giới tính có CD là 7 ngày.
Đóng>