THÚ CƯỠI CỘNG MINH

Cập nhật : 02-07-2019

Thú Cưỡi Cộng Minh

 

Sơ lược:

Mở giao diện nhân vật – Thú cưỡi, nhấn vào giao diện bồi dưỡng, có thể tra tìm thuộc tính cộng minh của thú cưỡi.

Hình 1

Khi sở hữu nhiều con thú cưỡi, có thể kích hoạt thuộc tính cộng minh liên quan, thuộc tính cộng minh sẽ buff thêm cho nhân vật.

Hình 2

Số dòng thuộc tính cộng minh có thể kích hoạt của mỗi thú cưỡi đều không cố định, mỗi dòng thuộc tính cộng minh cần có 1 thú cưỡi khác.

Những tài liệu trên chỉ có tác dụng tham khảo, hãy lấy nội dung thực tế trong game làm chuẩn.

Đóng>