[SỰ KIỆN] Đại Phúc Vạn Niên (10/9/2019)
Cập nhật : 10-09-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 10/09  đến 23:59 ngày 10/09 Phạm vi: S1 đến S15 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi quý đại hiệp nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Nạp tích lũy đủ 2500 KNB trở lên nhận ngay quà của tất cả mốc nạp...

[SỰ KIỆN] Thiên Vận Trời Ban (09/09/2019)
Cập nhật : 09-09-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 09/09  đến 23:59 ngày 09/09 Phạm vi: S1 đến S15 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi quý đại hiệp nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Nạp tích lũy đủ 2500 KNB trở lên nhận ngay quà của tất cả mốc nạp...

[SỰ KIỆN] BẢO TÀNG CHƯỞNG QUỸ (08/09/2019 -...
Cập nhật : 08-09-2019

Thời gian:0:00 08/09 ~ 23:59 10/09 Phạm vi: All Server Nội dung:  - Cứ nạp 60 KNB sẽ được nhận 1 chìa khóa vàng - Chọn quà trong bảo rương để thiết lập quà mong muốn - Dùng chìa khóa vàng để mở rương Lưu ý : Số lượng  chìa khóa...

[SỰ KIỆN] Định Mệnh Vẫy Gọi (07/09/2019)
Cập nhật : 07-09-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 07/9  đến 23:59 ngày 07/9 Phạm vi: S1 đến S15 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi quý đại hiệp nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Nạp tích lũy đủ 2500 KNB trở lên nhận ngay quà của tất cả mốc nạp kèm...

[SỰ KIỆN] Phúc Lộc Vô Tận (06/09/2019)
Cập nhật : 06-09-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 06/9  đến 23:59 ngày 06/9 Phạm vi: S1 đến S15 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi quý đại hiệp nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Nạp tích lũy đủ 2500 KNB trở lên nhận ngay quà của tất cả mốc nạp kèm...

[SỰ KIỆN] HỒNG PHÚC VẠN NGƯỜI MÊ (05/09/2019)
Cập nhật : 04-09-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 05/9  đến 23:59 ngày 05/9 Phạm vi: S1 đến S15 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi quý đại hiệp nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Nạp tích lũy đủ 2500 KNB trở lên nhận ngay quà của tất cả mốc nạp kèm...

[SỰ KIỆN] HỒNG PHÚC ĐẠI TẬP (04/09/2019)
Cập nhật : 04-09-2019

  Thời gian:0:00 04/09 ~ 23:59 04/09 Phạm vi: All Server Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi thực hiện bất cứ giao dịch nạp KNB vào game sẽ nhận được các phần quà giá trị  Phần Thưởng :  Lưu ý : -  Các phần quà quý đại...

[SỰ KIỆN] VÕ LÂM CHI BẢO (04/09/2019)
Cập nhật : 04-09-2019

Thời gian:0:00 04/09 ~ 23:59 04/09 Phạm vi: All Server Nội dung: Trong thời gian hoạt động nạp 10 KNB nhận 1 Thư tay Minh Chủ•Hoàng Bảo tàng khai quật của mỗi cấp thư tay cần hao số xẻng tầm bảo khác nhau Hoàn tất khai quật được bảo tàng, nhận đạo cụ bên trong túi đồ....

[SỰ KIỆN] ĐOÁI BẢO TIỂU TRAI (01/09/2019 -...
Cập nhật : 01-09-2019

Thời gian:0:00 01/09 ~ 23:59 03/09 Phạm vi: All Server Nội dung: Cứ nạp KNB sẽ nhận được điểm tương ứng để đổi quà hấp dẫn  Phần Thưởng :  Bí Kíp Cáp Mô Thần Công   Gậy Thiên Nga (Vĩnh Viễn)   Túi Thời Trang (Khí...

[SỰ KIỆN] HỒI QUỸ ĐỒNG PHÚC (29/08/2019 -...
Cập nhật : 29-08-2019

Thời gian:0:00 29/08 ~ 23:59 31/08 Phạm vi: All Server Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi thực hiện bất cứ giao dịch nạp KNB vào game sẽ nhận được các phần quà giá trị  Phần Thưởng :    Lưu ý : -  Các phần quà...

Đóng>