[SỰ KIỆN] NẠP HOÀN TRẢ NGÀY 30/07/2019
Cập nhật : 30-07-2019

NẠP HOÀN TRẢ  Thời gian: Từ 11h00 30/7 đến 23h59 30/7. Phần Thưởng:   Lưu ý : -  Các phần quà quý đại hiệp nhớ nhận đầy đủ. Kết thúc sự kiện quà chưa nhận sẽ không gửi về thư              - Xin...

[SỰ KIỆN] NẠP HOÀN TRẢ NGÀY 26/07/2019
Cập nhật : 26-07-2019

NẠP HOÀN TRẢ  Thời gian: Từ 00h01 26/7 đến 23h59 26/7. Phần Thưởng:

[SỰ KIỆN] EVENT TUẦN 2 (23/07/2019 - 30/07/2019)
Cập nhật : 23-07-2019

[SỰ KIỆN] EVENT TUẦN 2 (23/07/2019 - 30/07/2019)   Sự Kiện 1 : Tích Nạp Hoàn Trả  Thời Gian :  09h00 23/07 đến 23h59 25/07 Phần Thường  Lưu ý : -  Các phần quà quý đại hiệp nhớ nhận đầy đủ. Kết thúc sự kiện quà chưa...

[SỰ KIỆN] NẠP HOÀN TRẢ NGÀY 22/07/2019
Cập nhật : 22-07-2019

NẠP HOÀN TRẢ  Thời gian: Từ 00h01 22/7 đến 23h59 22/7. Phần Thưởng: Lưu ý : Kết thúc sự kiện quà sẽ KHÔNG tự động gửi qua thư, quý đại hiệp chủ động nhận quà để tránh mất lợi ích ạ

[SỰ KIỆN] NẠP HOÀN TRẢ NGÀY 19/07/2019
Cập nhật : 18-07-2019

NẠP HOÀN TRẢ  Thời gian: Từ 00h01 19/7 đến 23h59 19/7. Phần Thưởng:  

[SỰ KIỆN] EVENT TUẦN 1 (16/07/2019 - 22/07/2019)
Cập nhật : 16-07-2019

[SỰ KIỆN] EVENT TUẦN 1 (16/07/2019 - 22/07/2019)   Sự Kiện 1 : Tích Nạp Hoàn Trả  Thời Gian :  00h01 16/07 đến 23h59 19/07 Phần Thường  Lưu ý : -  Các phần quà quý đại hiệp nhớ nhận đầy đủ. Kết thúc sự kiện quà chưa nhận sẽ không gửi về...

[SỰ KIỆN] ĐUA TOP (16/07/2019)
Cập nhật : 13-07-2019

  1. QUÀ ĐUA TOP LỰC CHIẾN (16/07/2019 - 22/07/2019)  Thời gian :  Phần thường :    2. QUÀ ĐUA TOP LỰC CHIẾN (16/07/2019 - 22/07/2019) Thời gian :  Phần Thường : 

Đóng>
Chat với chúng tôi