[SỰ KIỆN] BẢO TÀNG CHƯỞNG QUỸ (22/09/2019 -...
Cập nhật : 22-09-2019

Thời gian:0:00 22/09 ~ 23:59 24/09 Phạm vi: All Server Nội dung:  - Cứ nạp 60 KNB sẽ được nhận 1 chìa khóa vàng - Chọn quà trong bảo rương để thiết lập quà mong muốn - Dùng chìa khóa vàng để mở rương Lưu ý : Số lượng  chìa khóa...

CUỐI TUẦN SIÊU KHUYẾN MÃI (22/9/2019)
Cập nhật : 22-09-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 22/9  đến 23:59 ngày 22/9 Phạm vi: S1 đến S16 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi thực hiện bất cứ giao dịch nạp KNB vào game sẽ nhận được Khuyến mãi 50% KNB Khóa tương ứng với giá trị giao dịch ( các...

[SỰ KIỆN] Thiên Vận Trời Ban (21/09/2019)
Cập nhật : 21-09-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 21/09  đến 23:59 ngày 21/09 Phạm vi: S1 đến S16 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi quý đại hiệp nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Nạp tích lũy đủ 2500 KNB trở lên nhận ngay quà của tất cả mốc nạp...

[SỰ KIỆN] Định Mệnh Vẫy Gọi (20/09/2019)
Cập nhật : 20-09-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 20/9  đến 23:59 ngày 20/9 Phạm Vi: S1 đến S16 Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi quý đại hiệp nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Nạp tích lũy đủ 2500 KNB trở lên nhận ngay quà của tất cả mốc nạp kèm...

[SỰ KIỆN] PHÚC LỘC VÔ TẬN (19/09/2019)
Cập nhật : 19-09-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 19/09  đến 23:59 ngày 19/09 Phạm Vi: S1 đến S16 Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi quý đại hiệp nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Nạp tích lũy đủ 2500 KNB trở lên nhận ngay quà của tất cả mốc nạp...

[SỰ KIỆN] Thiên Cơ Vi Diệu (17/09/2019)
Cập nhật : 17-09-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 17/9  đến 23:59 ngày 17/9 Phạm vi: S1 đến S16 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi quý đại hiệp nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Nạp tích lũy đủ 2500 KNB trở lên nhận ngay quà của tất cả mốc nạp kèm...

CUỐI TUẦN SIÊU KHUYẾN MÃI (15/9/2019)
Cập nhật : 15-09-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 15/9  đến 23:59 ngày 15/9 Phạm vi: S1 đến S16 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi thực hiện bất cứ giao dịch nạp KNB vào game sẽ nhận được Khuyến mãi 50% KNB Khóa tương ứng với giá trị giao dịch ( các giao dịch qua...

[SỰ KIỆN] ĐOÁI BẢO TIỂU TRAI (15/09/2019 -...
Cập nhật : 15-09-2019

Thời gian:0:00 15/09 ~ 23:59 17/09 Phạm vi: All Server Nội dung: Cứ nạp KNB sẽ nhận được điểm tương ứng để đổi quà hấp dẫn  Phần Thưởng :  Bí Kíp Cáp Mô Thần Công   Mạc Thái Trùng toái phiến   Túi thời trang...

[SỰ KIỆN] Mật Ngọt Trao Tay (13/9/2019)
Cập nhật : 13-09-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 13/09  đến 23:59 ngày 13/09 Phạm vi: S1 đến S16 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi quý đại hiệp nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Nạp tích lũy đủ 2500 KNB trở lên nhận ngay quà của tất cả mốc nạp...

[SỰ KIỆN] Phúc Tinh Soi Sáng (12/9/2019)
Cập nhật : 12-09-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 12/09  đến 23:59 ngày 12/09 Phạm vi: S1 đến S15 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi quý đại hiệp nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Nạp tích lũy đủ 2500 KNB trở lên nhận ngay quà của tất cả mốc nạp...

Đóng>