[SỰ KIỆN] BẢO TÀNG CHƯỞNG QUỸ (25/08/2019 -...
Cập nhật : 25-08-2019

Thời gian:0:00 25/08 ~ 23:59 27/08 Phạm vi: All Server Nội dung:  - Cứ nạp 60 KNB sẽ được nhận 1 chìa khóa vàng - Chọn quà trong bảo rương để thiết lập quà mong muốn - Dùng chìa khóa vàng để mở rương Lưu ý : Số lượng  chìa khóa...

[SỰ KIỆN] VÕ LÂM CHI BẢO (22/08/2019 - 24/08/2019)
Cập nhật : 22-08-2019

Thời gian:0:00 22/08 ~ 23:59 24/08 Phạm vi: All Server Nội dung: Trong thời gian hoạt động nạp 10 KNB nhận 1 Thư tay Minh Chủ•Hoàng Bảo tàng khai quật của mỗi cấp thư tay cần hao số xẻng tầm bảo khác nhau Hoàn tất khai quật được bảo tàng, nhận đạo cụ bên trong túi đồ....

[SỰ KIỆN] SHOP ƯU ĐÃI (21/08/2019 - 23/08/2019)
Cập nhật : 21-08-2019

Thời gian:0:00 21/08 ~ 23:59 23/08 Phạm vi: All Server Nội dung: Tiến hành bán các vật phẩm cực hiếm  Phần Thưởng :   Tiến hành bán các vật phẩm cực hiếm + Xe ATV-Mộ Nhan   + Chìa khóa túi Nhạc Tùng Đào   + Chìa...

[SỰ KIỆN] NẠP HOÀN TRẢ (21/08/2019 - 22/08/2019)
Cập nhật : 21-08-2019

Thời gian:0:00 21/08 ~ 23:59 22/08 Phạm vi: All Server Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi thực hiện bất cứ giao dịch nạp KNB vào game sẽ nhận được các phần quà giá trị  Phần Thưởng :  Lưu ý : -  Các phần quà quý đại hiệp...

[SỰ KIỆN] EVENT TUẦN 5 (14/08/2019 - 20/08/2019)
Cập nhật : 16-08-2019

[SỰ KIỆN] EVENT TUẦN 5 (14/08/2019 - 20/08/2019)   Sự Kiện 1 : Tích Nạp Hoàn Trả  Thời gian:0:00 15/08 ~ 23:59 17/08 Phạm vi: All Server Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi thực hiện bất cứ giao dịch nạp KNB vào game sẽ nhận được các phần quà giá...

[SỰ KIỆN] NẠP HOÀN TRẢ NGÀY 10/08/2019
Cập nhật : 10-08-2019

Thời gian:0:00 10/08 ~ 23:59 10/08 Phạm vi: All Server Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi thực hiện bất cứ giao dịch nạp KNB vào game sẽ nhận được các phần quà giá trị  Phần Thưởng :  Quà đổi HIPHOP 1 : sử dụng ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các điệu...

[SỰ KIỆN] EVENT TUẦN 4 (07/08/2019 - 13/08/2019)
Cập nhật : 08-08-2019

[SỰ KIỆN] EVENT TUẦN 4 (07/08/2019 - 13/08/2019)   Sự Kiện 1 : Tích Nạp Hoàn Trả  Thời gian:0:00 08/08 ~ 23:59 09/08 Phạm vi: All Server Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi thực hiện bất cứ giao dịch nạp KNB vào game sẽ nhận được các phần quà giá...

[SỰ KIỆN] NẠP HOÀN TRẢ NGÀY 07/08/2019
Cập nhật : 07-08-2019

Thời gian:0:00 07/08 ~ 23:59 07/08 Phạm vi: All Server Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi thực hiện bất cứ giao dịch nạp KNB vào game sẽ nhận được các phần quà giá trị  Phần Thưởng :  Quà đổi HIPHOP 1 : sử dụng ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các điệu...

[SỰ KIỆN] NẠP HOÀN TRẢ NGÀY 06/08/2019
Cập nhật : 06-08-2019

NẠP HOÀN TRẢ  Thời gian: Từ 0h00 06/08 đến 23h59 06/08. Phần Thưởng:   Lưu ý : -  Các phần quà quý đại hiệp nhớ nhận đầy đủ. Kết thúc sự kiện quà chưa nhận sẽ không gửi về thư              -...

[SỰ KIỆN] EVENT TUẦN 3 (30/07/2019 - 06/08/2019)
Cập nhật : 30-07-2019

[SỰ KIỆN] EVENT TUẦN 3 (30/07/2019 - 06/08/2019)    Sự Kiện 1 : Tích Nạp Hoàn Trả  Thời Gian :  00h01 31/07 đến 23h59 02/08 Phần Thường   Lưu ý : -  Các phần quà quý đại hiệp nhớ nhận đầy đủ. Kết thúc sự kiện quà...

Đóng>
Chat với chúng tôi