[SỰ KIỆN] ĐOÁI BẢO TIỂU TRAI (29/09/2019 -...
Cập nhật : 29-09-2019

Thời gian:0:00 29/09 ~ 23:59 01/10 Phạm vi: All Server Nội dung: Cứ nạp KNB sẽ nhận được điểm tương ứng để đổi quà hấp dẫn  Phần Thưởng :  Bí kíp Cáp Mô Thần Công & Bắc Minh Thần Công Mạc Thái Trùng toái phiến & Lăng Đằng...

[SỰ KIỆN] Đại Hồng Bao (28/9/2019)
Cập nhật : 28-09-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 28/09  đến 23:59 ngày 28/09 Phạm vi: S1 đến S17 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi quý đại hiệp nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Nạp tích lũy đủ 2500 KNB trở lên nhận ngay quà của tất cả mốc nạp...

[SỰ KIỆN] Lộc Trao Tay (27/9/2019)
Cập nhật : 27-09-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 27/09  đến 23:59 ngày 27/09 Phạm vi: S1 đến S17 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi quý đại hiệp nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Nạp tích lũy đủ 2500 KNB trở lên nhận ngay quà của tất cả mốc nạp...

[SỰ KIỆN] Thần Tài Đến (26/9/2019)
Cập nhật : 26-09-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 26/09  đến 23:59 ngày 26/09 Phạm vi: S1 đến S17 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi quý đại hiệp nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Nạp tích lũy đủ 2500 KNB trở lên nhận ngay quà của tất cả mốc nạp...

[SỰ KIỆN] Đại Phúc Vạn Niên (24/9/2019)
Cập nhật : 24-09-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 24/09  đến 23:59 ngày 24/09 Phạm vi: S1 đến S16 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi quý đại hiệp nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Nạp tích lũy đủ 2500 KNB trở lên nhận ngay quà của tất cả mốc nạp...

[SỰ KIỆN] BẢO TÀNG CHƯỞNG QUỸ (22/09/2019 -...
Cập nhật : 22-09-2019

Thời gian:0:00 22/09 ~ 23:59 24/09 Phạm vi: All Server Nội dung:  - Cứ nạp 60 KNB sẽ được nhận 1 chìa khóa vàng - Chọn quà trong bảo rương để thiết lập quà mong muốn - Dùng chìa khóa vàng để mở rương Lưu ý : Số lượng  chìa khóa...

CUỐI TUẦN SIÊU KHUYẾN MÃI (22/9/2019)
Cập nhật : 22-09-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 22/9  đến 23:59 ngày 22/9 Phạm vi: S1 đến S16 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi thực hiện bất cứ giao dịch nạp KNB vào game sẽ nhận được Khuyến mãi 50% KNB Khóa tương ứng với giá trị giao dịch ( các...

[SỰ KIỆN] Thiên Vận Trời Ban (21/09/2019)
Cập nhật : 21-09-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 21/09  đến 23:59 ngày 21/09 Phạm vi: S1 đến S16 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi quý đại hiệp nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Nạp tích lũy đủ 2500 KNB trở lên nhận ngay quà của tất cả mốc nạp...

[SỰ KIỆN] Định Mệnh Vẫy Gọi (20/09/2019)
Cập nhật : 20-09-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 20/9  đến 23:59 ngày 20/9 Phạm Vi: S1 đến S16 Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi quý đại hiệp nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Nạp tích lũy đủ 2500 KNB trở lên nhận ngay quà của tất cả mốc nạp kèm...

[SỰ KIỆN] PHÚC LỘC VÔ TẬN (19/09/2019)
Cập nhật : 19-09-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 19/09  đến 23:59 ngày 19/09 Phạm Vi: S1 đến S16 Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi quý đại hiệp nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Nạp tích lũy đủ 2500 KNB trở lên nhận ngay quà của tất cả mốc nạp...

Đóng>