[SỰ KIỆN] Thiên Vận Trời Ban (05/10/2019)
Cập nhật : 05-10-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 05/10  đến 23:59 ngày 05/10 Phạm vi: S1 đến S17 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi quý đại hiệp nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Nạp tích lũy đủ 2500 KNB trở lên nhận ngay quà của tất cả mốc nạp...

[SỰ KIỆN] Định Mệnh Vẫy Gọi (04/10/2019)
Cập nhật : 04-10-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 04/10  đến 23:59 ngày 04/10 Phạm Vi: S1 đến S17 Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi quý đại hiệp nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Nạp tích lũy đủ 2500 KNB trở lên nhận ngay quà của tất cả mốc nạp...

[SỰ KIỆN] PHÚC LỘC VÔ TẬN (03/10/2019)
Cập nhật : 03-10-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 03/10  đến 23:59 ngày 03/10 Phạm Vi: S1 đến S17 Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi quý đại hiệp nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Nạp tích lũy đủ 2500 KNB trở lên nhận ngay quà của tất cả mốc nạp...

[SỰ KIỆN] HỒNG PHÚC VẠN NGƯỜI MÊ (02/10/2019)
Cập nhật : 02-10-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 02/10  đến 23:59 ngày 02/10 Phạm vi: S1 đến S17 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi quý đại hiệp nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Nạp tích lũy đủ 2500 KNB trở lên nhận ngay quà của tất cả mốc nạp...

Tiễn Tháng 9 - Chào Tháng 10 (30/9/2019)
Cập nhật : 30-09-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 30/9  đến 23:59 ngày 30/9 Phạm vi: S1 đến S17 Nội dung: Nhằm gửi lời tri ân đến Quý Đại Hiệp đã ủng hộ Giang Hồ Ngoại Truyện trong suốt thời gian vừa qua, BQT xin mang đến ưu đãi hấp dẫn đặc biệt để tiễn tháng 9 đi & chào...

[SỰ KIỆN] ĐOÁI BẢO TIỂU TRAI (29/09/2019 -...
Cập nhật : 29-09-2019

Thời gian:0:00 29/09 ~ 23:59 01/10 Phạm vi: All Server Nội dung: Cứ nạp KNB sẽ nhận được điểm tương ứng để đổi quà hấp dẫn  Phần Thưởng :  Bí kíp Cáp Mô Thần Công & Bắc Minh Thần Công Mạc Thái Trùng toái phiến & Lăng Đằng...

[SỰ KIỆN] Đại Hồng Bao (28/9/2019)
Cập nhật : 28-09-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 28/09  đến 23:59 ngày 28/09 Phạm vi: S1 đến S17 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi quý đại hiệp nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Nạp tích lũy đủ 2500 KNB trở lên nhận ngay quà của tất cả mốc nạp...

[SỰ KIỆN] Lộc Trao Tay (27/9/2019)
Cập nhật : 27-09-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 27/09  đến 23:59 ngày 27/09 Phạm vi: S1 đến S17 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi quý đại hiệp nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Nạp tích lũy đủ 2500 KNB trở lên nhận ngay quà của tất cả mốc nạp...

[SỰ KIỆN] Thần Tài Đến (26/9/2019)
Cập nhật : 26-09-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 26/09  đến 23:59 ngày 26/09 Phạm vi: S1 đến S17 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi quý đại hiệp nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Nạp tích lũy đủ 2500 KNB trở lên nhận ngay quà của tất cả mốc nạp...

[SỰ KIỆN] Đại Phúc Vạn Niên (24/9/2019)
Cập nhật : 24-09-2019

Thời Gian:  0:00 ngày 24/09  đến 23:59 ngày 24/09 Phạm vi: S1 đến S16 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi quý đại hiệp nạp tích lũy sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Nạp tích lũy đủ 2500 KNB trở lên nhận ngay quà của tất cả mốc nạp...

Đóng>