[SỰ KIỆN] EVENT TUẦN 05-11 tháng 2
Cập nhật : 04-02-2020

Hồng Phúc Đại Tập Thời gian:00h 05/2 - 23h59 06/02 Nạp KNB nhận hoàn trả cực hấp dẫn   Đoái Bảo Tiểu Trai Thời gian: 00h ngày 06/02 - 23h59 ngày 07/02 Nạp KNB nhận điểm đổi quà, phần quà giá trị cực hấp dẫn Hồng Phúc Đại...

[SỰ KIỆN] EVENT TUẦN 15-21
Cập nhật : 16-01-2020

Hồng Phúc Đại Tập Thời gian:00h 16/01 - 23h59 17/01 Nạp KNB nhận hoàn trả cực hấp dẫn   Tiệm Đồng Phúc Thời gian: 00h ngày 18/01 - 23h59 ngày 19/01 Nạp KNB nhận Phiếu Đổi, nhận thưởng hấp dẫn - Phúc Môn Hỷ Môn Tài...

[SỰ KIỆN] ĐOÁI BẢO TIỂU TRAI (28-29/11)
Cập nhật : 27-11-2019

Thời Gian:  00:00 ngày 28/11  đến 23:59 ngày 29/11   Nội Dung: Cứ nạp KNB sẽ nhận được điểm tương ứng để đổi quà hấp dẫn   Phần Thưởng:   Túi thời trang Thanh Khâu Hồ   ​​   Túi thời trang Nguyệt...

[SỰ KIỆN] RƯƠNG CHƯỞNG QUỸ (24/11 - 26/11/2019)
Cập nhật : 23-11-2019

Thời gian:0:00 24/11 ~ 23:59 26/11 Phạm vi: All Server Nội dung:  - Cứ nạp 60 KNB sẽ được nhận 1 chìa khóa vàng - Chọn quà trong bảo rương để thiết lập quà mong muốn - Dùng chìa khóa vàng để mở rương Lưu ý : Số lượng  chìa khóa...

Đóng>