[SỰ KIỆN] EVENT TUẦN 5 (14/08/2019 - 20/08/2019)
Cập nhật : 16-08-2019

[SỰ KIỆN] EVENT TUẦN 5 (14/08/2019 - 20/08/2019)   Sự Kiện 1 : Tích Nạp Hoàn Trả  Thời gian:0:00 15/08 ~ 23:59 17/08 Phạm vi: All Server Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi thực hiện bất cứ giao dịch nạp KNB vào game sẽ nhận được các phần quà giá...

[SỰ KIỆN] NẠP HOÀN TRẢ NGÀY 10/08/2019
Cập nhật : 10-08-2019

Thời gian:0:00 10/08 ~ 23:59 10/08 Phạm vi: All Server Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi thực hiện bất cứ giao dịch nạp KNB vào game sẽ nhận được các phần quà giá trị  Phần Thưởng :  Quà đổi HIPHOP 1 : sử dụng ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các điệu...

[SỰ KIỆN] EVENT TUẦN 4 (07/08/2019 - 13/08/2019)
Cập nhật : 08-08-2019

[SỰ KIỆN] EVENT TUẦN 4 (07/08/2019 - 13/08/2019)   Sự Kiện 1 : Tích Nạp Hoàn Trả  Thời gian:0:00 08/08 ~ 23:59 09/08 Phạm vi: All Server Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi thực hiện bất cứ giao dịch nạp KNB vào game sẽ nhận được các phần quà giá...

[SỰ KIỆN] NẠP HOÀN TRẢ NGÀY 07/08/2019
Cập nhật : 07-08-2019

Thời gian:0:00 07/08 ~ 23:59 07/08 Phạm vi: All Server Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi thực hiện bất cứ giao dịch nạp KNB vào game sẽ nhận được các phần quà giá trị  Phần Thưởng :  Quà đổi HIPHOP 1 : sử dụng ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các điệu...

[SỰ KIỆN] NẠP HOÀN TRẢ NGÀY 06/08/2019
Cập nhật : 06-08-2019

NẠP HOÀN TRẢ  Thời gian: Từ 0h00 06/08 đến 23h59 06/08. Phần Thưởng:   Lưu ý : -  Các phần quà quý đại hiệp nhớ nhận đầy đủ. Kết thúc sự kiện quà chưa nhận sẽ không gửi về thư              -...

[SỰ KIỆN] EVENT TUẦN 3 (30/07/2019 - 06/08/2019)
Cập nhật : 30-07-2019

[SỰ KIỆN] EVENT TUẦN 3 (30/07/2019 - 06/08/2019)    Sự Kiện 1 : Tích Nạp Hoàn Trả  Thời Gian :  00h01 31/07 đến 23h59 02/08 Phần Thường   Lưu ý : -  Các phần quà quý đại hiệp nhớ nhận đầy đủ. Kết thúc sự kiện quà...

[SỰ KIỆN] NẠP HOÀN TRẢ NGÀY 30/07/2019
Cập nhật : 30-07-2019

NẠP HOÀN TRẢ  Thời gian: Từ 11h00 30/7 đến 23h59 30/7. Phần Thưởng:   Lưu ý : -  Các phần quà quý đại hiệp nhớ nhận đầy đủ. Kết thúc sự kiện quà chưa nhận sẽ không gửi về thư              - Xin...

[SỰ KIỆN] NẠP HOÀN TRẢ NGÀY 26/07/2019
Cập nhật : 26-07-2019

NẠP HOÀN TRẢ  Thời gian: Từ 00h01 26/7 đến 23h59 26/7. Phần Thưởng:

[SỰ KIỆN] EVENT TUẦN 2 (23/07/2019 - 30/07/2019)
Cập nhật : 23-07-2019

[SỰ KIỆN] EVENT TUẦN 2 (23/07/2019 - 30/07/2019)   Sự Kiện 1 : Tích Nạp Hoàn Trả  Thời Gian :  09h00 23/07 đến 23h59 25/07 Phần Thường  Lưu ý : -  Các phần quà quý đại hiệp nhớ nhận đầy đủ. Kết thúc sự kiện quà chưa...

[SỰ KIỆN] NẠP HOÀN TRẢ NGÀY 22/07/2019
Cập nhật : 22-07-2019

NẠP HOÀN TRẢ  Thời gian: Từ 00h01 22/7 đến 23h59 22/7. Phần Thưởng: Lưu ý : Kết thúc sự kiện quà sẽ KHÔNG tự động gửi qua thư, quý đại hiệp chủ động nhận quà để tránh mất lợi ích ạ

Đóng>
Chat với chúng tôi