[SỰ KIỆN] SÓI VÀ THỎ

Cập nhật : 21-11-2019
Thời Gian: 
00:00 ngày 22/11  đến 23:59 ngày 22/11
 
Nội Dung:
Trong thời gian diễn ra hoạt động người chơi Nạp Thẻ Bất Kỳ có mệnh giá trên 50k tương ứng với 250 KNB trở lên sẽ nhận thời trang 30 ngày trải nghiệm.
Lưu ý: Không áp dụng việc nạp cộng dồn
- Quà sẽ được phát qua thư hệ thống trong vòng 24 - 72h từ lúc sự kiện kết thúc.
 
- Nhân vật nữ : 
- Nhân vật nam :
 
 
 
Đóng>