[SỰ KIỆN] RƯƠNG CHƯỞNG QUỸ (09/11 - 11/11/2019)

Cập nhật : 04-11-2019

????Thời gian:0:00 09/11 ~ 23:59 11/11
????Phạm vi: All Server
????Nội dung: 

- Cứ nạp 60 KNB sẽ được nhận 1 chìa khóa vàng

- Chọn quà trong bảo rương để thiết lập quà mong muốn

- Dùng chìa khóa vàng để mở rương

Lưu ý : Số lượng  chìa khóa cần sẽ  tăng dần
            Trong thời gian diễn ra sự kiện, số lần reset bể thưởng là 04 lần

  ???? Phần Thưởng : Có cơ hội nhận được 

 

- Hoa Điền Đông Noãn

 

- Đá Thần - Công Kích 98% ( ô tẩy luyện thứ 3 sẽ đổi thành công kích 2558/2610)

 

- Hoàn Bích Phù bậc 5

 

- Kim Cương Phục Ma Quyển

 

- Hổ Thập Nương toái phiến

Đóng>