[SỰ KIỆN] NẠP HOÀN TRẢ NGÀY 10/08/2019

Cập nhật : 10-08-2019

????Thời gian:0:00 10/08 ~ 23:59 10/08
????Phạm vi: All Server
????Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi thực hiện bất cứ giao dịch nạp KNB vào game sẽ nhận được các phần quà giá trị

???? Phần Thưởng : 

Quà đổi HIPHOP 1 : sử dụng ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các điệu nhảy sau : 
- Tương Tác - Điệu Dura
- Tương Tác - Điệu Breaking
- Tương Tác - Điệu Vui Vẻ
- Tương Tác - Điệu Meo Meo
- Tương Tác - Điệu Lắc Vai
- Tương Tác - Điệu Hoan Lạc
- Tương Tác - Điệu PPAP

Lưu ý -  Các phần quà quý đại hiệp nhớ nhận đầy đủ. Kết thúc sự kiện quà chưa nhận sẽ không gửi về thư

             - Xin các đại hiệp lưu ý để tránh tổn thất

Đóng>
Chat với chúng tôi