[SỰ KIỆN] NẠP HOÀN TRẢ NGÀY 06/08/2019

Cập nhật : 06-08-2019

NẠP HOÀN TRẢ 

Thời gian: Từ 0h00 06/08 đến 23h59 06/08.

Phần Thưởng:

 

Lưu ý -  Các phần quà quý đại hiệp nhớ nhận đầy đủ. Kết thúc sự kiện quà chưa nhận sẽ không gửi về thư

             - Xin các đại hiệp lưu ý để tránh tổn thất

Đóng>
Chat với chúng tôi