[SỰ KIỆN] EVENT TUẦN 4 (07/08/2019 - 13/08/2019)

Cập nhật : 08-08-2019

[SỰ KIỆN] EVENT TUẦN 4 (07/08/2019 - 13/08/2019)

 

Sự Kiện 1 : Tích Nạp Hoàn Trả 

????Thời gian:0:00 08/08 ~ 23:59 09/08
????Phạm vi: All Server
????Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi thực hiện bất cứ giao dịch nạp KNB vào game sẽ nhận được các phần quà giá trị

???? Phần Thưởng :

Quà đổi HIPHOP 1 : sử dụng ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các điệu nhảy sau : 
- Tương Tác - Điệu Dura
- Tương Tác - Điệu Breaking
- Tương Tác - Điệu Vui Vẻ
- Tương Tác - Điệu Meo Meo
- Tương Tác - Điệu Lắc Vai
- Tương Tác - Điệu Hoan Lạc
- Tương Tác - Điệu PPAP

Lưu ý -  Các phần quà quý đại hiệp nhớ nhận đầy đủ. Kết thúc sự kiện quà chưa nhận sẽ không gửi về thư

             - Xin các đại hiệp lưu ý để tránh tổn thất

Sự Kiện 2 : Bảo Tàng Chưỡng Quỹ

????Thời gian:0:00 11/08 ~ 23:59 13/08
????Phạm vi: All Server
????Nội dung: 

- Cứ nạp 60 KNB sẽ được nhận 1 chìa khóa vàng

- Chọn quà trong bảo rương để thiết lập quà mong muốn

- Dùng chìa khóa vàng để mở rương

Lưu ý : Số lượng  chìa khóa cần sẽ  tăng dần
            Trong thời gian diễn ra sự kiện, số lần reset bể thưởng là 03 lần

            
            

 ???? Phần Thưởng :       

 

 

Sự Kiện 3 : Giảm Giá Đặc Biệt

????Thời gian:0:00 07/08 ~ 23:59 13/08
????Phạm vi: All Server
????Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, trong Tiệm có rất nhiều vật phẩm được giảm giá

???? Danh sách vật phẩm được giảm giá :

-Tiệm

- Hôn Lễ

Đóng>
Chat với chúng tôi