[SỰ KIỆN] EVENT TUẦN 05-11 tháng 2

Cập nhật : 04-02-2020

Hồng Phúc Đại Tập

Thời gian:00h 05/2 - 23h59 06/02

Nạp KNB nhận hoàn trả cực hấp dẫn

 

Đoái Bảo Tiểu Trai

Thời gian: 00h ngày 06/02 - 23h59 ngày 07/02

Nạp KNB nhận điểm đổi quà, phần quà giá trị cực hấp dẫn

Hồng Phúc Đại Tập

Thời gian:00h 09/02 - 23h59 11/02

Nạp KNB nhận hoàn trả cực hấp dẫn

 

Đóng>