[SỰ KIỆN] ĐOÁI BẢO TIỂU TRAI (28-29/11)

Cập nhật : 27-11-2019
Thời Gian: 
00:00 ngày 28/11  đến 23:59 ngày 29/11
 
Nội Dung:
Cứ nạp KNB sẽ nhận được điểm tương ứng để đổi quà hấp dẫn
 
Phần Thưởng:

 

  • Túi thời trang Thanh Khâu Hồ

 

 

  • Túi thời trang Nguyệt Trung

 

 

  • Túi thời trang Tịnh Đàm

 

 

  • Thú cưỡi 

 

 
Đóng>