[SỰ KIỆN] ĐOÁI BẢO TIỂU TRAI (20/10/2019)

Cập nhật : 20-10-2019
Thời Gian: 
00:00 ngày 20/10  đến 23:59 ngày 22/10
 
Nội Dung:
Cứ nạp KNB sẽ nhận được điểm tương ứng để đổi quà hấp dẫn
 
Phần Thưởng:
 • Bí kíp Cáp Mô Thần Công

 

 • Bí kíp Quỳ Hoa Bảo Điển

 

 • Mạc Thái Trùng toái phiến

 

 • Lăng Đằng Vân toái phiến

 

 • Xích Diễm Cuồng Ma toái phiến

 

 • Túi thời trang Hải Chi Dao

 

 • Túi thời trang Tinh Dạ Đàm

 

 • Thú cưỡi Bích Thủy Cẩm Lý

 

 • Cánh Phong Khởi Thiên Lan

 

 • Đá Thần-Sinh Lực

 

 • Đá Thần-Tăng Bạo Thương

 

 • Đá Thần-Câm Lặng Tinh Thông

 

 

 
Đóng>