[SỰ KIỆN] BẢO TÀNG CHƯỞNG QUỸ (08/09/2019 - 10/09/2019)

Cập nhật : 08-09-2019

????Thời gian:0:00 08/09 ~ 23:59 10/09
????Phạm vi: All Server
????Nội dung: 

- Cứ nạp 60 KNB sẽ được nhận 1 chìa khóa vàng

- Chọn quà trong bảo rương để thiết lập quà mong muốn

- Dùng chìa khóa vàng để mở rương

Lưu ý : Số lượng  chìa khóa cần sẽ  tăng dần
            Trong thời gian diễn ra sự kiện, số lần reset bể thưởng là 03 lần

  ???? Phần Thưởng : Có cơ hội nhận được 

Cánh Hoa Gian Điệp Vũ

 

Bộ Thời Trang Băng Tư

 

Siêu Xe Cực Chất

Đóng>
Chat với chúng tôi