HOẠT ĐỘNG ĐẠO THÁNH KINH MỘNG
Cập nhật : 01-07-2019

Đạo Thánh Kinh Mộng Lối vào hoạt động Khách quan có thể nhấn nút hoạt động trong giao diện chính, ở danh sách hoạt động tìm thấy đạo thánh kinh mộng, nhấn vào là có thể tham gia PB. Hình 1 Thời gian hoạt động Cả ngày đều...

HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN THÀNH
Cập nhật : 01-07-2019

Cơ Quan Thành Lối vào hoạt động: Khách quan có thể nhấn vào nút hoạt động trong giao diện chính, trong danh sách hoạt động tìm được cơ quan thành, nhấn vào là có thể tham gia hoạt động. (Hình 1)   Thời gian hoạt động: Cả...

HOẠT ĐỘNG BẠCH ĐÀ SƠN CỐC
Cập nhật : 01-07-2019

Bạch Đà Sơn Cốc Lối vào hoạt động: Khách quan có thể nhấn vào nút hoạt động trong giao diện chính, trong danh sách hoạt động tìm Bạch Đà Sơn Cốc, nhấn vào là có thể tham gia hoạt động.   (Hình 1) Thời gian hoạt...

HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ VÕ TRẠNG NGUYÊN
Cập nhật : 01-07-2019

Võ Trạng Nguyên   Sơ lược hoạt động Tham gia hoạt động BXH PK võ trạng nguyên sẽ nhận được điểm vinh diệu, trong Tiệm điểm vinh diệu có thể đổi lấy đạo cụ tương ứng.   Lối vào hoạt động Nhấn nút hoạt động trong giao diện chính, sau đó...

HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ TINH ANH DÃ NGOẠI
Cập nhật : 01-07-2019

Tinh Anh Dã Ngoại Lối vào hoạt động Khách quan có thể nhấn nút hoạt động trong giao diện chính, trong danh sách hoạt động tìm tinh anh dã ngoại, nhấn có thể tham gia hoạt động. Hình 1 Thời gian hoạt động Mỗi ngày có 2 vòng. 12:00-13:30...

HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ TIỆC ĐỒNG PHÚC
Cập nhật : 01-07-2019

Tiệc Đồng Phúc Sơ lược Túy tiếu bồi quân tam vạn trường, canh khởi thi phú cạnh bát phương. Hoạt động tranh đáp kiến thức do nhà trọ Đồng Phúc tổ chức đã bắt đầu rồi, các vị thiếu hiệp mau mau trở về thuộc địa Bang Hội, có thể vừa thưởng...

HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ ĐỒNG PHÚC YẾN
Cập nhật : 01-07-2019

Nhiệm Vụ Bang Hội – Đồng Phúc Yến   Lối vào hoạt động: Khách quan có thể nhấn nút hoạt động trong giao diện chính, trong danh sách hoạt động hạn giờ tìm cửa vào hoạt động Đứng Đến Cùng, nhấn sẽ tham gia hoạt động ngay. Mô tả hoạt...

HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ KIM BẢNG ĐỀ DANH
Cập nhật : 01-07-2019

Kim Bảng Đề Danh Lối vào hoạt động Khách quan có thể nhấn vào nút hoạt động trong giao diện chính, trong danh sách hoạt động tìm thấy kim bảng đề danh, nhấn là có thể tham gia hoạt động. Hình 1 Thời gian hoạt động Sơ khảo: 04:05-19:00 thứ 3 hằng...

HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ KHINH CÔNG
Cập nhật : 01-07-2019

Hoạt Động Khinh Công Hạn Giờ   Hoạt động khinh công hạn giờ “Bách Lý Vô Tức”, “Đạp Thủy Lưu Ngân”, “Bạo Mị Ảo Trận” là cách chơi khinh công thích hợp cho mọi người, giúp cho khách quan càng nắm thêm về khinh...

HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ BANG HỘI LÃNH THỔ CHIẾN
Cập nhật : 01-07-2019

Bang Hội Lãnh Thổ Chiến Lối vào hoạt động: 1. Nhấn “hoạt động hạn giờ-bang hội lãnh thổ chiến” có thể tham gia hoạt động; Hình 1 Hình 2 .Có thể nhấn vào NPC Bang Hội Lãnh Thổ Chiến: a. Nhận nhiệm vụ chiến bị; b. 30 phút trước...

Đóng>