HOẠT ĐỘNG BẠCH ĐÀ SƠN CỐC
Cập nhật : 01-07-2019

Bạch Đà Sơn Cốc Lối vào hoạt động: Khách quan có thể nhấn vào nút hoạt động trong giao diện chính, trong danh sách hoạt động tìm Bạch Đà Sơn Cốc, nhấn vào là có thể tham gia hoạt động.   (Hình 1) Thời gian hoạt...

HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ VÕ TRẠNG NGUYÊN
Cập nhật : 01-07-2019

Võ Trạng Nguyên   Sơ lược hoạt động Tham gia hoạt động BXH PK võ trạng nguyên sẽ nhận được điểm vinh diệu, trong Tiệm điểm vinh diệu có thể đổi lấy đạo cụ tương ứng.   Lối vào hoạt động Nhấn nút hoạt động trong giao diện chính, sau đó...

HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ TINH ANH DÃ NGOẠI
Cập nhật : 01-07-2019

Tinh Anh Dã Ngoại Lối vào hoạt động Khách quan có thể nhấn nút hoạt động trong giao diện chính, trong danh sách hoạt động tìm tinh anh dã ngoại, nhấn có thể tham gia hoạt động. Hình 1 Thời gian hoạt động Mỗi ngày có 2 vòng. 12:00-13:30...

HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ TIỆC ĐỒNG PHÚC
Cập nhật : 01-07-2019

Tiệc Đồng Phúc Sơ lược Túy tiếu bồi quân tam vạn trường, canh khởi thi phú cạnh bát phương. Hoạt động tranh đáp kiến thức do nhà trọ Đồng Phúc tổ chức đã bắt đầu rồi, các vị thiếu hiệp mau mau trở về thuộc địa Bang Hội, có thể vừa thưởng...

HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ ĐỒNG PHÚC YẾN
Cập nhật : 01-07-2019

Nhiệm Vụ Bang Hội – Đồng Phúc Yến   Lối vào hoạt động: Khách quan có thể nhấn nút hoạt động trong giao diện chính, trong danh sách hoạt động hạn giờ tìm cửa vào hoạt động Đứng Đến Cùng, nhấn sẽ tham gia hoạt động ngay. Mô tả hoạt...

HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ KIM BẢNG ĐỀ DANH
Cập nhật : 01-07-2019

Kim Bảng Đề Danh Lối vào hoạt động Khách quan có thể nhấn vào nút hoạt động trong giao diện chính, trong danh sách hoạt động tìm thấy kim bảng đề danh, nhấn là có thể tham gia hoạt động. Hình 1 Thời gian hoạt động Sơ khảo: 04:05-19:00 thứ 3 hằng...

HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ KHINH CÔNG
Cập nhật : 01-07-2019

Hoạt Động Khinh Công Hạn Giờ   Hoạt động khinh công hạn giờ “Bách Lý Vô Tức”, “Đạp Thủy Lưu Ngân”, “Bạo Mị Ảo Trận” là cách chơi khinh công thích hợp cho mọi người, giúp cho khách quan càng nắm thêm về khinh...

HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ BANG HỘI LÃNH THỔ CHIẾN
Cập nhật : 01-07-2019

Bang Hội Lãnh Thổ Chiến Lối vào hoạt động: 1. Nhấn “hoạt động hạn giờ-bang hội lãnh thổ chiến” có thể tham gia hoạt động; Hình 1 Hình 2 .Có thể nhấn vào NPC Bang Hội Lãnh Thổ Chiến: a. Nhận nhiệm vụ chiến bị; b. 30 phút trước...

HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ ÁC KHẤU ĐỘT KÍCH
Cập nhật : 01-07-2019

Ác Khấu Đột Kích Lối vào hoạt động Khách quan có thể nhấn nút hoạt động trong giao diện chính, trong danh sách hoạt động tìm thấy ác khấu thau tập, nhấn vào là có thể tham gia hoạt động. (Hình 1) Thời gian hoạt động Vào...

HOẠT ĐỘNG HẠN GIỜ ÁC KHẤU TẬP KẾT
Cập nhật : 01-07-2019

Lối vào hoạt động Khách quan có thể nhấn vào nút hoạt động trong giao diện chính, trong danh sách tìm thấy ác khấu tập kết, nhấn vào là có thể tham gia hoạt động. Hình 1 Thời gian hoạt động 20:00-20:30 thứ năm hằng tuần Hình...

Đóng>
Chat với chúng tôi