HOẠT ĐỘNG TRỪ BẠO AN LƯƠNG
Cập nhật : 01-07-2019

Trừ Bạo An Lương Lối vào hoạt động Khách quan có thể nhấn nút hoạt động trong giao diện chính, trong danh sách hoạt động tìm thấy trừ bạo an lương, nhấn vào là có thể tham gia PB. Hình 1 Thời gian hoạt động Cả ngày đều có thể tham...

HOẠT ĐỘNG SƠN HÀ ĐỊA LÝ ĐỒ
Cập nhật : 01-07-2019

Sơn Hà Địa Lý Đồ   Nhận nhiệm vụ: Từ lối vào hoạt động nhấn vào sơn hà địa lý đồ xong, sẽ tự nhảy đến giao diện chi tiết nhiệm vụ, như hình: (Hình 1) (Hình 2) Giao diện chi tiết nhiệm vụ sẽ hiển thị map có thể mở trong...

HOẠT ĐỘNG NHIỆM VỤ TUẦN HOÀN
Cập nhật : 01-07-2019

Nhiệm Vụ Tuần Hoàn Cổng vào hoạt động Khách quan có thể nhấn vào nút hoạt động trong giao diện chính, trong danh sách hoạt động tìm Nhiệm Vụ Vòng Chiến Bị, nhấn vào là có thể tham gia. Hình 1 Thời gian hoạt động Cả ngày...

HOẠT ĐỘNG NHIỆM VỤ TÌNH DUYÊN
Cập nhật : 01-07-2019

Nhiệm Vụ Tình Duyên Lối vào hoạt động Khách quan có thể nhấn nút hoạt động trong giao diện chính, trong danh sách hoạt động tìm thấy nhiệm vụ tình duyên, nhấn vào là có thể tham gia PB. Hình 1 Thời gian hoạt động Cả ngày...

HOẠT ĐỘNG LỤC PHIẾN MÔN TẬP ĐẠO
Cập nhật : 01-07-2019

Lục Phiến Môn Tập Đạo Lối vào hoạt động: Khách quan có thể nhấn nút hoạt động trong giao diện chính, trong danh sách hoạt động tìm thấy lục phiến môn tập đạo, nhấn vào là có thể nhận nhiệm vụ tham gia hoạt động. Thời gian hoạt...

HOẠT ĐỘNG KINH THÀNH MẬT ĐẠO
Cập nhật : 01-07-2019

Kinh Thành Mật Đạo Lối vào hoạt động Khách quan có thể nhấn nút hoạt động trong giao diện chính, trong danh sách hoạt động tim thấy kinh thành mật đạo, nhấn vào là có thể tham gia PB Hình 1 Thời gian hoạt động Cả ngày đều có thể...

HOẠT ĐỘNG KHIÊU CHIẾN 3 PB HẰNG TUẦN
Cập nhật : 01-07-2019

Khiêu Chiến 3 PB Hằng Tuần   Lối vào hoạt động: Khách quan có thể nhấn vào nút hoạt động trong giao diện chính, trong danh sách hoạt động tìm thấy “đồng phúc xông thiên quan-khiêu chiến”, “đạo thánh kinh mộng -khiêu...

HOẠT ĐỘNG ĐỒNG PHÚC XÔNG THIÊN QUAN
Cập nhật : 01-07-2019

Đồng Phúc Xông Thiên Quan Lối vào hoạt động Khách quan có thể nhấn nút hoạt động trong giao diện chính, trong danh sách hoạt động tìm thấy đồng phúc xông thiên quan, nhấn là có thể tham gia PB. Hình 1 Thời gian hoạt động Cả...

HOẠT ĐỘNG ĐẠO THÁNH KINH MỘNG
Cập nhật : 01-07-2019

Đạo Thánh Kinh Mộng Lối vào hoạt động Khách quan có thể nhấn nút hoạt động trong giao diện chính, ở danh sách hoạt động tìm thấy đạo thánh kinh mộng, nhấn vào là có thể tham gia PB. Hình 1 Thời gian hoạt động Cả ngày đều...

HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN THÀNH
Cập nhật : 01-07-2019

Cơ Quan Thành Lối vào hoạt động: Khách quan có thể nhấn vào nút hoạt động trong giao diện chính, trong danh sách hoạt động tìm được cơ quan thành, nhấn vào là có thể tham gia hoạt động. (Hình 1)   Thời gian hoạt động: Cả...

Đóng>
Chat với chúng tôi