[PHIÊN BẢN MỚI] MIẾU HỘI MÙA XUÂN

Cập nhật : 15-01-2020

1. Tu Quái

Giới thiệu:

  1. Cấp nhân vật đạt Lv130, mở hệ thống Tu Quái
  2. Ấn vào hình đại diện nhân vật, chọn Nhân Vật, vào hệ thống Tu Quái
  3. Khi nhân vật đạt LV130, sẽ tiếp nhận nhiệm vụ hướng dẫn, hoàn thành nhiệm vụ mở tính năng Tu Quái

Link : https://giangho.gamota.com/tinh-nang-tu-quai-461.html

 

2. HỆ THỐNG HIỆP HỒN

Giới thiệu:

  1. Tại giao diện Hiệp Ảnh, chọn Hiệp Ảnh đã mở, lực chọn tính năng Hiệp Hồn
  2. Nhân vật đạt Level 80 có thể mở tính năng Hiệp Hồn/
  3. Sử dụng Hồn Tinh tiến hành Chú Hồn để tẩy luyện ra những thuộc tính tốt cho Hiệp Ảnh và tăng chiến lực cho nhân vật.

Link : https://giangho.gamota.com/tinh-nang-hiep-hon-462.html

 

3. Lưỡng Nghi Trận

Giới thiệu:

  1. Tại giao diện Hiệp Ảnh chọn Lưỡng Nghi
  2. Nhân vật đạt Level 135 có thể mở tính năng Hiệp Hồn
  3. Lựa chọn Hiệp Ảnh đã mở và sử dụng cho trận pháp Lưỡng Nghi Trân.

Link : https://giangho.gamota.com/tinh-nang-luong-nghi-tran-463.html

 

4. Giang Hồ Phổ

Giới thiệu:

1. Vào giao diện Tính Năng chọn Giang Hồ Phổ

2. Tìm các Hiệp Ảnh trong dấu "?" và trò truyện với họ để tăng Hảo Cảm

Link : https://giangho.gamota.com/tinh-nang-giang-ho-pho-464.html

5. Trúc Hải Bí Tàng

Bảo tàng tiền triều mất tích đã lâu nay xuất hiện giữa biển trúc, hào kiệt Giang Hồ dậy sóng tìm kiếm! Chiến Boss liên Sever tranh đoạt “Bí Tàng ” kéo ra tầm màn che phủ kịch tính!

Hoạt động Bí tàng Biển Trúc phân thành ngoại vi, trung đình và nội viện 3 khu vực, có 2 cách chơi  [Trúc Hải Bí Tàng] và [Bí Tàng Thủ Hộ].

Thời gian mở bí tàng: Hàng ngày lúc 14h30 và 19h30
Thời gian mở Thủ Hộ bí tàng: Hàng ngày lúc 21h

Link : https://giangho.gamota.com/tinh-nang-truc-hai-bi-tang-466.html

 

6. Đêm Thất Hiệp Trấn

Thăng thanh gió mát, cùng Yến Tiểu Lục đi tuần quanh Thất Hiệp trấn trong đêm, cư dân trong trấn thân tâm hoảng loạn, khẩn cầu thiếu hiệp đến cứu trợ

Thời gian mở:  Cả ngày thứ 3-5-7

Cấp báo danh: Cấp người chơi cao hơn 60

Yêu cầu đội: 3-6 người một đội

Link : https://giangho.gamota.com/tinh-nang-dem-that-hiep-tran-465.html

 

7. Miếu Hội Mùa Xuân

Trăng thanh gió mát, cùng Yến Tiểu Lục đi tuần quanh Thất Hiệp trấn trong đêm, cư dân trong trấn thân tâm hoảng loạn, khẩn cầu thiếu hiệp đến cứu trợ

Cấp mở: 15

Miếu hội Mùa xuân có 3 hoạt động vui chơi giải trí, còn có 1 trao đổi chuyên thuộc. Tất cả hoạt động sẽ tổ chức ở mộng cảnh Thất Hiệp Trấn..

Link :https://giangho.gamota.com/tinh-nang-mieu-hoi-xuan-467.html

 

 

 

Đóng>