PHIÊN BẢN MỚI - ĐẤU TRƯỜNG HOANG LÂM

Cập nhật : 24-09-2019

Tính Năng Chính

1. ĐẠP THỦY LƯU NGÂN

????Thời gian :  Thứ 4 6 CN hàng tuần 10:00 – 23:00

????Hoạt Động

 • Quý đại hiệp đến nha môn kênh 1-5 tìm Triển Hồng Lăng  nhận nhiệm vụ
 • Dùng kỹ năng khinh công tuyệt đỉnh của quý đại hiệp để vượt ải nhận thưởng hấp dẫn

 

2. ĐẤU TRƯỜNG HOANG LÂM

????Thời gian :  

 • Thứ 5 hàng tuần tiến hành báo danh lúc 19:00-19:59
 • Mở hoạt động lúc 20:00 – 21:00

????Hoạt Động

 • Tổ đội ít nhất 3 người đạt cấp 30, tối đa 6 người trong 1 đội
 • Tiến hành tạo đội & đặt tên cho đội của mình
 • Bắt đầu ghép trận để tìm đội đối thủ

 

3. KINH MẠCH

???? Nội Dung : 

             Huyệt Vị

 • Mỗi kinh mạch do nhiều Huyệt Vị tạo thành & đều có thể tăng cấp

Thuộc Tính Huyệt Vị

- Mỗi Huyệt Vị đều có thuộc tính tương ứng, tăng cấp Huyệt Vị sẽ tăng thuộc tính của Huyệt Vị này

Giới Hạn Cấp Huyệt Vị

- Mỗi Huyệt Vị hiện có thể đột phá giới hạn lên LV40

Trạng Thái Huyệt Vị

- Huyệt Vị có 2 trạng thái: Mở Khóa & Chưa Mở Khóa

- Ban đầu chỉ có 3 Huyệt Vị ở vị trí lối vào là Mở Khóa, những Huyệt Vị khác đều là Chưa Mở Khóa

- Huyệt Vị trong trạng thái khóa cần mở khóa rồi mới có thể tăng cấp

Mở Khóa Huyệt Vị

- Khi cấp của 2 Huyệt Vị bất kì nối liền với Huyệt Vị chưa mở khóa đều đạt cấp 10 thì mới mở khóa Huyệt Vị này

Tiểu Chu Thiên

- Mỗi Huyệt Vị đều sẽ cấu thành 1 hình tam giác, chúng ta gọi là Tiểu Chu Thiên

Thuộc Tính Chu Thiên

- Khi cấp của 3 Huyệt Vị tương ứng với mỗi Tiểu Chu Thiên đều đạt LV10, LV20,LV30,LV40 thì sẽ kích hoạt phần thưởng thuộc tính thêm của Tiểu Chu Thiên tương ứng (nhấn vào khu vực tam giác tương ứng với mỗi Tiểu Chu Thiên là có thể tra tìm thuộc tính)

Phần Thưởng Cấp

- Khi trong Kinh Mạch tất cả Huyệt Vị đều đạt LV10, LV20,LV30,LV40 thì sẽ nhận thêm phần thưởng cấp Kinh Mạch, nhấn nút phần thưởng cấp trong giao diện là có thể tra tìm

 

4. TÂM PHÁP

???? Nội Dung : 

Loại Tâm Pháp

 • Mỗi loại tuyệt thế võ công đều có 8 giai đoạn lần lượt là: Tân Binh, Lược Tri Nhất Nhị, Giá Khinh Tựu Thục, Dung Hội Quán Thông, Lô Hỏa Thuần Thanh, Xuất Thần Nhập Hóa, Thiên Nhân Hợp Nhất, Phản Phác Quy Chân

Cấp Tâm Pháp

 • Mỗi loại tâm pháp có 3 cấP

Mở khóa Tâm Pháp

 • Mở khóa mỗi giai đoạn tâm pháp cần giai đoạn trước đó đạt LV3

Học Tập Tâm Pháp

 • Tân Binh, Lược Tri Nhất Nhị, Giá Khinh Tựu Thục, Dung Hội Quán Thông học tập tiêu hao Tâm Pháp Tàn Chương
 • Lô Hỏa Thuần Thanh, Xuất Thần Nhập Hóa, Thiên Nhân Hợp Nhất, Phản Phác Quy Chân học tập tiêu hao Tâm Pháp Tàn Chương & Ngọc Khuê Lang Hào

Thuộc Tính Tâm Pháp

 • Mỗi loại tâm pháp học tập LV1-3 đều tăng thuộc tính cơ bản
 • Vào LV3 của mỗi loại tâm pháp cũng đều kích hoạt thêm hiệu quả, trong đó Dung Hội Quán Thông & Phản Phác Quy Chân sẽ tăng hiệu quả kỹ năng của tuyệt thế võ công

 

 

Đóng>
Chat với chúng tôi