NHIỆM VỤ CHUYỂN CHỨC

Cập nhật : 01-07-2019

Nhiệm Vụ Chuyển Chức

Khách quan hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến cuối cùng tăng lên LV60 trong Thập Bát Lý Phố xong, sẽ nhận được nhiệm vụ chuyển chức, hoàn thành nhiệm vụ có thể tiến hành chuyển chức. Chọn 1 trong 3 hướng chuyển chức cho chức nghiệp tương ứng, là có thể tiến hành chuyển chức.

 

Đóng>
Chat với chúng tôi