CHUYỂN CHỨC Y SƯ
Cập nhật : 01-07-2019

Y Sư Chuyển Chức   Sơ lược: Y Sư có thể chuyển chức thành Y Tiên - Thần Toán - Minh Vương. Y Tiên (vũ khí-trường trượng): Được tôn xưng làm “tiên”, có thể cải tử hoàn sinh. Y Tiên có thể trong thời gian ngắn hồi phục cực rất...

CHUYỂN CHỨC THƯƠNG HÀO
Cập nhật : 01-07-2019

Thương Hào Chuyển Chức   Sơ lược: Thương Hào có thể chuyển chức thành Đao Quân -  Kích Thần - Tu La. Đao Quân (vũ khí-trọng đao): Uy trấn nhất phương chi chủ, cuồng đao trong tay hoành tảo tứ phương, phòng thủ không ai phá được, bảo...

CHUYỂN CHỨC THUẬT SĨ
Cập nhật : 01-07-2019

Chuyển Chức Thuật Sĩ   Sơ lược: Thuật Sĩ có thể chuyển chức thành Thiên Sư - Cổ Vương - Ma Tôn. Thiên Sư (vũ khí-hộ thủ): Chức nghiệp pháp thuật đánh xa, sở hữu không chế khá tốt và ST kỹ năng ổn định. Tuân theo ý chí của...

CHUYỂN CHỨC KIẾM KHÁCH
Cập nhật : 01-07-2019

Chuyển Chức Kiếm Khách Sơ lược: Kiếm Khách có thể chuyển chức thành Kiếm Thánh - Tà Hoàng - Thiên Kiếm. Kiếm Thánh (vũ khí-cự kiếm): Kiếm trung chi thánh, là những cường giả lãnh ngộ kiếm đạo đến mức tối cao. Lấy thân thủ khỏe...

NHIỆM VỤ CHUYỂN CHỨC
Cập nhật : 01-07-2019

Nhiệm Vụ Chuyển Chức Khách quan hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến cuối cùng tăng lên LV60 trong Thập Bát Lý Phố xong, sẽ nhận được nhiệm vụ chuyển chức, hoàn thành nhiệm vụ có thể tiến hành chuyển chức. Chọn 1 trong 3 hướng chuyển chức cho chức nghiệp tương...

CHỨC NGHIỆP Y SƯ
Cập nhật : 30-06-2019

Giới Thiệu Chức Nghiệp Y Sư Sơ lược: Y Sư, là 1 trong những chức nghiệp lâu đời nhất lịch sử võ lâm, sớm nhất có thể đến tận 1000 năm trước. Trong nghìn năm nay, Y Sư vẫn luôn sôi nổi trên giang hồ, thiên hạ đệ tử vô số. Đệ tử môn hạ cứu tử...

CHỨC NGHIỆP THƯƠNG HÀO
Cập nhật : 30-06-2019

Giới Thiệu Chức Nghiệp Thương Hào Sơ lược: Xuất thân từ Lục Phiến Môn, tập võ đã phần bắt đầu từ việc dùng thương, nên Lục Phiến Môn nhân thường rất tự hào vê “Thương Hào”. Tuy ở nơi miếu đường cao vời vợi, nhưng lại đi đến giang...

CHỨC NGHIỆP KIẾM KHÁCH
Cập nhật : 30-06-2019

Giới Thiệu Chức Nghiệp Kiếm Khách   Sơ lược: Kiểm giả, cổ chi thánh phẩm, đoản binh chi quân, cận bác chi khí. Hoành Sơn nhất mạch, đã có thành tựu trên thanh kiếm đã được mấy trăm năm. Đệ tử Hoành Sơn trừ gian giúp yếu, thường có...

CHỨC NGHIỆP THUẬT SĨ
Cập nhật : 30-06-2019

Giới Thiệu Chức Nghiệp Thuật Sĩ Sơ lược: Thuật Sĩ môn nhân, văn võ song toàn, tinh thông đạo học thiên hạ, dựa vào nội công thuật pháp ngộ ra trong đạo học, trở thành loại võ học riêng, chấn kinh giang hồ. Binh khi của Thuật Sĩ đa phần là quyền...

Đóng>
Chat với chúng tôi