[LIÊN SERVER] ĐẤU TRƯỜNG HOANG LÂM

Cập nhật : 04-12-2019

Đấu trường Hoang Lâm

Chúng ta không chiến đấu 1 mình, khi bạn đối mặt với sự lựa chọn và hợp tác của chức nghiệp, bạn có đủ tự tin để trở thành vua của đấu trường Hoang Lâm không?

Thới gian báo danh: Thứ 5 hàng tuần vào lúc 19:00 - 19:59

Thời gian mở: Thứ 5 hàng tuần vào lúc 20:00 - 21:00

Cấp báo danh: Cấp người chơi cao hơn 60

Yêu cầu đội: 3-6 người một đội

Cổng vào hoạt động: Nhấp vào hoạt động liên sv, vào đấu trường Hoang Lâm

Giai Đoạn Báo Danh:

1. Đấu trường Hoang Lâm yêu cầu đội tham gia, ít nhất 3 người 1 đội

2. Sau khi mở báo danh, do đội trưởng trong giao diện hoạt động giới hạn, nhấp vào báo danh, và lấy đội chiến của mình tiến hành báo danh, sau khi xác nhận chính thức báo danh cho trận chiến

3. Sau khi bắt đầu báo danh thành viên đội không được đổi

4. Giai đoạn báo danh chưa mở, người chơi có thể thêm hoặc xóa bất kỳ thành viên nào trong đội tùy ý.

Giai đoạn mở chiến:

1. Sau khi thời gian hoạt động được mở, cần dịch chuyện đến Hoang Lâm Chiến Bị Doanh, có thể đội cùng nhau vào, cũng có thể vào Chiến Bị Doanh rồi tham gia đội lại;

2. Trong Chiến Bị Doanh nhấp ghép cặp bắt đầu trận chiến, hệ thống sẽ theo lực chiến, điểm đội tiến hành ghép cặp;

3. Thành viên đội cần online toàn bộ mới có thể tham gia trận chiến.

Phân Tổ Liến SV;

Phân tổ liên sv của đấu trường Hoang Lâm sẽ cùng Băng Hỏa thí luyện thống nhất, nhấp vào cột hoạt động liên SV bên trên có núi Phân tổ liên SV, sẽ có thể kiểm tra phân tổ.

Mô tả cuộc chiến:

1. Thời gian cuộc chiến dài 5p

2. Hai thành viên trong đội sẽ được xuất hiện ngẫu nhiên ở hai đầu của đấu trường

3. Kèm theo cuộc chiến tiến hành, trong đấu trường sẽ có sương mù, ở trong sương mù độc hại sẽ bị tổn thương bởi sương mù độc, kéo dài sẽ khiến giảm HP

4. Mỗi một nhân vật chỉ có 1 cơ hội sống sốt, vui lòng chú ý chức nghiệp trận đấu và Phối hợp chiến trường

5. Số thành viên của bất kỳ đội nào là 0, hoặc thời gian là 0, trận chiến kết thúc.

Kết toán:

1. Giành chiến thắng khi các thành viên khác trong đội bị đánh bại.

2. Lúc thời gian trận chiến kết thúc, nếu thành viên của 2 đội vẫn còn sống trong trận chiến, thì lấy lực chiến đội nào cao đội đó thắng

Phần thưởng hoạt động:

Tham gia đấu trường Hoang Lâm có thể nhận Bạc, EXP, Hiệp Ảnh, Điểm vinh dự, Đạo cụ kinh mạch, Khung ảnh, ...

 

 

Đóng>