HƯỚNG DẪN TẠO GIAO DIỆN NHÂN VẬT

Cập nhật : 29-06-2019

Võ Lâm Giang Hồ Nghìn Người Nghìn Mặt

Trong Giang Hồ Ngoại Truyện, khi tạo nhân vật, khách quan có thể dựa vào sở thích của mình mà thiết lập những kiểu mặt khác nhau.

Giang Hồ Ngoại Truyện cho ra hệ thống nặn mặt đặc sắc, cũng có cung cấp mười mấy loại điều chỉnh có thuộc tính khác nhau để khách quan lựa chọn.

Khách quan cũng có thể chọn kiểu mặt mặc định

Có thể điều chỉnh độ rộng của cằm để chọn ra kiểu mặt yêu thích

Điều chỉnh vị trí của lông mày

Có thể điều chỉnh vị trí, kích cỡ, chiều dài của đôi mắt

Có thể điều chỉnh vị trí và kích cỡ của mũi

Có th điều chỉnh độ rộng, vị trí, độ dày của miệng

Còn có thể xem trước bộ dạng trang phục, trang bị mà nhân vật mặc.

Những tài liệu trên chỉ có tác dụng tham khảo, hãy lấy nội dụng thực tế trong game làm chuẩn.

Đóng>
Chat với chúng tôi