HƯỚNG DẪN TĂNG LỰC CHIẾN

Cập nhật : 29-06-2019

Tăng Lực Chiến

Tăng Lực Chiến được chia làm 5 mặt, lần lượt là tăng cấp, tăng kỹ năng, cường hóa trang bị, hiệp ẩn, thu thập.

Tăng cấp

Khách quan có thể làm nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ phụ bản, treo máy để nhận rất nhiều EXP, tăng cấp, tăng Lực Chiến.

Tăng kỹ năng

Khách quan có thể tăng cấp kỹ năng để tăng Lực Chiến.

Hình 1

Cường hóa trang bị

Khách quan có thể nhấn vào nhân vật-cường hóa, có thể tăng  nhiều thuộc tính cơ bản của trang bị, từ đó tăng được Lực Chiến.

Hình 2

Hiệp ảnh

Khách quan có thể làm nhiệm vụ, làm PB hay hoạt động trong game để nhận hiệp ảnh, thu thập đủ hiệp ảnh có thể kích hoạt trận pháp, được tăng thêm Lực Chiến.

Hình 3

Thu thập

Khách quan có thể thu thập thú cưỡi, danh hiệu để tăng Lực Chiến.

Nhấn vào avatar nhân vật, chọn “nhân vật-thú cưỡi” để tra tìm và sử dụng thú cưỡi hiện đã nhận được, có thể thu thập thú cưỡi, vào lần đầu tiên trang bị mỗi loại thú cưỡi, đều sẽ kích hoạt thuộc tính thu thập, có thể vĩnh viễn tăng Lực Chiến.

图四

Hình 4

Khách quan có thể làm nhiệm vụ đặc biệt, đạt thành tựu, tham gia hoạt động để nhận danh hiệu. Nhấn vào avatar nhân vật. chọn “nhân vật-danh hiệu” là có thể tra tìm và sử dụng danh hiệu đã nhận được. Đồng thời có 1 số danh hiệu còn cộng thêm thuộc tính nữa. Khi nhận được danh hiệu có thuộc tính dù không cần đeo vẫn có thể nhận được thuộc tính cộng thêm.

 

Những tài liệu trên chỉ có tác dụng tham khảo, hãy lấy nội dung thực tế trong game làm chuẩn.

 

Đóng>