HOẠT ĐỘNG SƠN HÀ ĐỊA LÝ ĐỒ

Cập nhật : 01-07-2019

Sơn Hà Địa Lý Đồ

 

Nhận nhiệm vụ:

Từ lối vào hoạt động nhấn vào sơn hà địa lý đồ xong, sẽ tự nhảy đến giao diện chi tiết nhiệm vụ, như hình:

Hình 1

Hình 2

Giao diện chi tiết nhiệm vụ sẽ hiển thị map có thể mở trong nhiệm vụ sơn hà địa lý đồ.

Khách quan có thể chọn 1 trong những map, nhấn [chấp nhận] để tìm “tiêu dao tán nhân” của map này, mở nhiệm vụ.

 

Nội dung nhiệm vụ:

Nội dung nhiệm vụ bao gồm các loại như tìm người, sưu tầm, thu thập, giết quái, hộ tống NPC, khinh công khiêu khiêu lạc (nhiệm vụ hạn giờ)

 

Quy tắc nhiệm vụ:

  1. Cấp mở: LV22;
  2. Số lần: mỗi ngày 20 vòng;
  3. 0:00 mỗi ngày reset làm mới;
  4. Nhiệm vụ thất bại xong có thể nhận lại;
  5. Mỗi ngày chỉ có thể nhận nhiệm vụ trong cùng 1 map, giữa chừng từ bỏ thì chỉ có thể tiếp tục nhận nhiệm vụ vòng của map hiện tại.

 

Phần thưởng nhiệm vụ:

  1. Phần thưởng thường——EXP, bạc và danh vọng map.

Phần thưởng mỗi vòng nhiệm vụ là rất nhiều EXP và bạc, phần thưởng nhiệm vụ mỗi vòng đều khác nhau theo độ khó.

Tổng giá trị phần thưởng nhiệm vụ các map khác nhau đều giống nhau, nhưng phần thưởng khác với danh vọng trong map.

 

  1. Phần thưởng đặc biệt

Mỗi 10 vòng, 20 vòng nhiệm vụ sẽ thưởng rương, rương có xác suất mở ra những đạo cụ hiếm như mảnh hiệp ảnh, cường hóa đạo cụ.

 

Những tài liệu trên chỉ có tác dụng tham khảo, hãy lấy nội dung thực tế trong game làm chuẩn.

Đóng>
Chat với chúng tôi