HOẠT ĐỘNG NHIỆM VỤ TUẦN HOÀN

Cập nhật : 01-07-2019

Nhiệm Vụ Tuần Hoàn

Cổng vào hoạt động

Khách quan có thể nhấn vào nút hoạt động trong giao diện chính, trong danh sách hoạt động tìm Nhiệm Vụ Vòng Chiến Bị, nhấn vào là có thể tham gia.

Hình 1

Thời gian hoạt động

Cả ngày đều có thể tham gia, mỗi ngày chỉ có thể tham gia 20 lần, sẽ reset lại số lần vào lúc 4:00 sáng mỗi ngày.

Điu kiện tham gia

Khách quan phải đạt LV34, là thành viên chính thức bang hội có thể nhận

Cách chơi phụ bản

Nhằm giành chiến thắng trong Bang Hội Lãnh Thổ Chiến, thành viên trong Bang Hội sẽ tích cực cống hiến sức mạnh của mình, tích lũy quỹ tiền chiến bị cho Bang Hội, mỗi ngày có thể nhận nhiệm vụ 20 lần.

Trong đó bao gồm 10 lần nhiệm vụ thường, 5 lần nhiệm vụ tinh anh, 5 nhiệm vụ nguy hiểm.

Phần thưởng

Khách quan có thể nhận EXP, Bạc, cống hiến Bang Hội, bang hội sẽ nhận được tiền bang hội, tiền chiến bị.

Dựa vào loại nhiệm vụ sẽ nhận thưởng khác nhau.

Những tài liệu trên chỉ có tác dụng tham khảo, hãy lấy nội dung thực tế trong game làm chuẩn.

 

Đóng>
Chat với chúng tôi