HOẠT ĐỘNG LỤC PHIẾN MÔN TẬP ĐẠO

Cập nhật : 01-07-2019

Lục Phiến Môn Tập Đạo

Lối vào hoạt động:

Khách quan có thể nhấn nút hoạt động trong giao diện chính, trong danh sách hoạt động tìm thấy lục phiến môn tập đạo, nhấn vào là có thể nhận nhiệm vụ tham gia hoạt động.

Thời gian hoạt động:

Cả ngày đều có thể tham gia, 4:00 sáng mỗi ngày sẽ reset số lần.

(Hình 2)

Cách chơi hoạt động:

Cần tổ đội để vào, số người tổ đội ít nhất là 3 người.

Tất cả thành viên trong tổ đội đều phải đồng ý vào PB, thì PB mới mở ra.

Hoạt động lục phiến môn tập đạo là nhiệm vụ nhiều vòng, tổng cộng có 20 vòng.

Đóng>
Chat với chúng tôi