[Hoạt Động] Lễ Hội Mùa Đông và Giải Đấu HIPHOP

Cập nhật : 29-10-2019

HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI MÙA ĐÔNG

Hoạt động : Có thời hạn

Thời gian : tối thứ 3, 5, 7 từ 19-22h

Thời gian mở : bắt đầu từ thứ 3 ngày 29/10

Quy tắc : 2 phe thông qua ném tuyết quyết thắng thua!  Mỗi đội 6 người tiến hành đối kháng, bên nào không có người tiếp tục đấu thì bị phán thua.

 

 

 

HOẠT ĐỘNG GIẢI ĐẤU HIPHOP

Hoạt động : Có thời hạn

Thời gian : tối thứ 4, 6, CN từ 19-22h

Thời gian mở : bắt đầu từ thứ 4 ngày 30/10

Quy tắc : Thi Nhảy là cách chơi ghép cặp cá nhân, ghép cặp đủ 6 người thì 6 người chơi sẽ tiến vào chiến trường Đấu Vũ Dạ Sa Thần, Thi Nhảy cần mỗi người chơi phải hiểu rõ động tác, nghe rõ âm nhạc của điệu nhảy tương ứng.

Đóng>
Chat với chúng tôi