HOẠT ĐỘNG KHIÊU CHIẾN 3 PB HẰNG TUẦN

Cập nhật : 01-07-2019

Khiêu Chiến 3 PB Hằng Tuần

 

Lối vào hoạt động:

Khách quan có thể nhấn vào nút hoạt động trong giao diện chính, trong danh sách hoạt động tìm thấy “đồng phúc xông thiên quan-khiêu chiến”, “đạo thánh kinh mộng -khiêu chiến“, “bạch đà sơn cốc-khiêu chiến” là có thể tham gia hoạt động.

Hình 1

Đồng phúc xông thiên quan-khiêu chiến

Thời gian hoạt động:

Cả ngày đều có thể tham gia, mỗi tuần có thể tham gia 2 lần, vào 4:00 sáng thứ 2 hằng tuần reset số lần.

Điều kiện tham gia:

Số người tổ đội ít nhất là 3 người, khách quan đạt tới LV30 sẽ mở.

Bối cảnh PB:

Ngũ Độc Giáo và sát thủ Kim Ngân Nhị Lão cùng với Quan Vân Đốn tập kích nhà trọ đồng phúc, mau giúp các vị trong nhà trọ đồng phúc cùng nhau đánh bại bọn chúng.

Cách chơi hoạt động:

Có thể chọn nhiều loại độ khó khiêu chiến khác nhau, level để mở của các độ khó đều khác nhau.

Hình 2

Phần thưởng PB:

Bảo đế phù bảo hiểm, rương tọa kỵ, mảnh tuyệt kỹ, tấn lôi đao pháp

Bạch đà sơn cốc-khiêu chiến

Thời gian hoạt động:

Cả ngày đều có thể tham gia, mỗi tuần có thể tham gia 2 lần, vào 4:00 sáng thứ 2 hằng tuần sẽ reset số lần.

Điều kiện tham gia:

Số nguời tổ đội ít nhất phải đạt 3 người, khách quan cần đạt LV40 mới mở.

Bối cảnh PB:

Nghe nói Âu Dương Phong của bạch đà sơn cốc lại nghiên cứu pháp thuật mới, mau ngăn hắn lại.

Cách chơi hoạt động:

Có thể chọn nhiều loại độ khó khiêu chiến khác nhau, level để mở của các độ khó đều khác nhau.

Hình 3

Phần thưởng PB:

bảo đế phù bảo hiểm, rương tọa kỵ, mảnh tuyệt kỹ, võ đang miên chưởng

Đạo thánh kinh mộng-khiêu chiến

Thời gian hoạt động:

cả ngày đều có thể tham gia, mỗi tuần có thể tham gia 2 lần, 4:00 sáng thứ 2 hằng tuần sẽ reset số lần.

Điều kiện tham gia:

Tổ đổi ít nhất cần 3 người, khách quan đạt LV50 sẽ mở.

Bối cảnh PB:

Đạo thánh nổi danh giang hồ bị Lăng Đằng Vân khống chế, mau vào trong mộng cảnh của ông, giải cứu đạo thánh.

Cách chơi hoạt động:

Có thể chọn nhiều loại độ khó khiêu chiến khác nhau, level để mở của các độ khó đều khác nhau.                 


Hình 4

Phần thưởng PB:

bảo đế phù bảo hiểm, rương tọa kỵ, mảnh tuyệt kỹ, quy xác thần công

 

Những tài liệu trên chỉ có tác dụng tham khảo, hãy lấy nội dung thực tế trong game làm chuẩn.

Đóng>