HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN THÀNH

Cập nhật : 01-07-2019

Cơ Quan Thành

Lối vào hoạt động:

Khách quan có thể nhấn vào nút hoạt động trong giao diện chính, trong danh sách hoạt động tìm được cơ quan thành, nhấn vào là có thể tham gia hoạt động.

Hình 1

 

Thời gian hoạt động:

Cả ngày đều có thể tham gia, vào 4:00 sáng mỗi ngày reset số lần.

 

Cách chơi hoạt động:

Cơ quan thành là PB cá nhân, qua ải thành công sẽ mở ra ải tiếp theo.

Điều kiện thành công: đánh bại tất cả kẻ địch trong tầng này.

Điều kiện thất bại: dùng hết thời gian (thời gian giới hạn trong mỗi tầng là 5 phút), hay người chơi bị đánh bại.

Khi vượt ải thành công, có thể càn quét ải này, mỗi ngày có thể càn quét 1 lần.

Hình 2

Những tài liệu trên chỉ có tác dụng tham khảo, hãy lấy nội dung thực tế trong game làm chuẩn.

Đóng>