HỆ THỐNG TUYỆT THẾ

Cập nhật : 02-07-2019

Tuyệt Thế Võ Công

Sơ lược

Tuyệt thế võ công trong truyền thuyết lại tái hiện giang hồ, khách quan đang cố gắng tranh đoạt. Khách quan nào may mắn có đuọc bí kíp võ công, sẽ có thể kích hoạt tuyệt thế võ công, trở thành 1 vị đại hiệp.

Khách quan có thể nhấn “avatar nhân vật-tuyệt thế võ công” để vào giao diện tuyệt thế võ công.

(Hình 1)

Điều kiện nhận tuyệt thế võ công:

 1. Tuyệt kỹ sẽ rớt cả cuốn sách kỹ năng xuống;
 2. Tuyệt kỹ cần kích hoạt mới có thể dùng;
 3. 1 lần chỉ có thể trang bị 1 loại tuyệt thế võ công.

Phẩm chất tuyệt thế võ công:

Phẩm chất của tuyệt thế võ công được chia làm tuyệt thế, cực phẩm, tinh lương.

Quy tắc đột phá tuyệt thế võ công:

 1. Mỗi trùng tuyệt thế võ công do 8 điểm đột phá tổ hợp thành, những điểm này là kết nối theo thứ tự từ trên xuống, muốn đột phá điểm tiếp theo thì cẩn phải đột phá điểm trước đó đã;

(Hình 2)

 1. Mỗi khi đột phá điểm, sẽ tăng thêm điểm số thuộc tính nội công của tuyệt kỹ hiện tại;
 2. Sau khi toàn bộ đều đột phá hoàn thành, kỹ năng sẽ tăng đến trùng tiếp theo, nhận được hiệu quả kỹ năng ngoại công mới, thuộc tính nội công sẽ được bảo lưu, và sẽ tiếp tục gia tăng vào những lần đột phá sau.

Quy tắc tổ hợp tuyệt thế võ công:

 1. Sách tuyệt kỹ được chia làm nhiều tổ hợp, mỗi tổ hợp bao gồm 3 tuyệt kỹ khác nhau;

(Hình 3)

 1. Tuyệt kỹ trong tổ hợp đạt đến điều kiện nhất định, sẽ kích hoạt hiệu quả tổ hợp, vd toàn bộ tuyệt kỹ trong tổ hợp đều đạt 1 trùng hay toàn bộ đều đạt 3 trùng v..v..;
 2. Sau khi kích hoạt hiệu quả tổ hợp, có hiệu lực vĩnh viễn;
 3. Loại hiệu quả tổ hợp tăng lên: thuộc tính cơ bản của nhân vật.

Quy tắc thu hồi tuyệt thế võ công:

 1. Sách kỹ năng tuyệt kỹ được chọn trong túi có thể dùng phân giải / phân giải hàng loạt để thu hồi lại sách kỹ năng tuyệt kỹ;
 2. Đạo cụ thu hồi sẽ dựa vào phẩm chất kỹ năng hoàn trả lại số lượng mảnh tuyệt kỹ nhất định.

Mô tả kỹ năng tuyệt thế võ công:


Những tài liệu trên chỉ có tác dụng tham khảo, hãy lấy nội dung thực thế trong game làm chuẩn

Đóng>
Chat với chúng tôi