HỆ THỐNG THU THẬP

Cập nhật : 02-07-2019

Hệ Thống Thu Thập

 

Lối vào thu thập:

Khách quan có thể nhấn vào avatar nhân vật-nút rèn, là có thể tìm được lối vào hệ thống thu thập.

Hệ thống thu thập tổng cộng chia làm đào mỏ, câu cá, săn bắt.

Thu thập cần tiêu hao điểm thể lực, người chơi có thể vào những hoạt động khác trong game để nhận được thể lực.

Đào Mỏ:

 

Quy tắc Đào Mỏ:

 • Người chơi cần đến khu vực chỉ định để tiến hành đào mỏ;
 • Đào mỏ được chia làm thao tác thủ công và thao tác tự động;
 • Đào mỏ thành công sẽ nhận được nguyên liệu tương ứng với cấp, còn 1 xác suất nhất định nhận được nguyên liệu bạn sinh, những nguyên liệu nhận được đều là không khóa;
 • Đào mỏ thành công xong có thể tăng điểm thành thục, tăng điểm thành có thể thể đào được nguyên liệu cấp cao hơn;
 • Trong khu vực chỉ định sẽ xuất hiện Đá mỏ hiếm, đào mỏ xong có thể nhận được nguyên liệu hiếm, Đá mỏ hiếm chỉ có thể thủ công để đào;
 • Khi túi đầy, thể lực không đủ, sẽ ngừng đào mỏ;

 

Câu Cá

Quy tắc Câu Cá:

 • Người chơi cần đến địa điểm chỉ định, mới có thể tiến hành thao tác Câu Cá;
 • Câu cá chia làm thao tác thủ công và thao tác tự động, thao tác thủ công hoàn thành QTE xong có thể tăng tốc độ câu cá;
 • Câu cá thành công sẽ nhận được nguyên liệu tương ứng với cấp, còn có xác suất nhất định nhận được nguyên liệu bạn sinh, nguyên liệu nhận được đều là không khóa;
 • Trên mặt hồ kim quang có thể tiến hành thủ công câu cá, thành công sẽ nhận được nguyên liệu hiếm;
 • Khi túi đầy, thể lực không đủ thì sẽ ngừng câu cá.

 

 

Săn Bắt:

 

Quy tắc Săn Bắt:

 • Cần phải trong khu vực chỉ định giết được con mồi tương ứng mới có thể tiến hành Săn Bắt;
 • Sau khi con mồi bị giết, sẽ có thời gian nhất định có thể tiến hành săn bắt, người chơi cần tiến hành săn bắt trong thời gian có hạn;
 • Sau khi tiến hành săn bắt, có thể nhận được nguyên liêu tương ứng, trong quá trình săn bắt, còn có xác suất nhận được nguyên liệu bạn sinh, nguyên liệu nhận được đều là không khóa;
 • Săn bắt thành công sẽ tăng độ thành thục, từ đó có thể săn bắt con mồi cấp cao hơn;
 • Trong 1 số khu vực sẽ xuất hiện Hoàng Kim Bào Bào Thố, giết nó và tiến hành săn bắt có thể nhận được nguyên liệu hiếm;
 • Khi túi đầy, thể lực không đủ, sẽ không thể tiến hành săn bắt.

 

 

Những tài liệu trên chỉ có tác dụng tham khảo, hãy lấy nội dung thực tế trong game làm chuẩn.

Đóng>
Chat với chúng tôi