HỆ THỐNG RÈN

Cập nhật : 02-07-2019

Hệ Thống Rèn

Lối vào Rèn:

Quý khách có thể nhấn vào nút avatar nhân vật-Rèn để vào giao diện của cách chơi rèn.

(Hình 1)

Quy tắc rèn:

  1. Có thể rèn vật phẩm trang sức và thuốc nhuộm màu:
  2. Trang sức được tạo ra sẽ không phân biệt chức nghiệp;
  3. Trang sức dùng nguyên liệu khóa để làm ra sẽ không thể giao dịch, dùng nguyên liệu không khóa thì có thể. đạo cụ nhuộm màu giống với trangsức rèn;
  4. Cấp khách quan càng cao, thì trang sức có thể tạo ra càng cao;
  5. Nếu khách quan đã có nguyên liệu cao hơn cấp nhân vật từ trước, thì không thể rèn;
  6. Khi độ thành thục đạt 100, có thể tinh tấn mục rèn này. Khi chưa tinh tấn sẽ có xác suất tạo ra trang sức cực phẩm, tinh tấn rồi sẽ có xác suất tạo ra trang sức tuyệt thế.
  7. Điểm thể lực tiêu hao của mỗi trang sức đều giống nhau;
  8. Cấp càng cao thì điểm thể lực tiêu hao sẽ càng cao;
  9. Mỗi món trang bị rèn ra xong, sẽ hiển thị tên của tác giả (hiển thị trong mô tả vật phẩm: người tạo XXX);
  10. Khách quan trang bị trang sức xong, thì trang sức này sẽ trở thành trạng thái khóa, không thể tùy tiện giao dịch.

 

Mô tả cách chơi:

Thu thập nguyên liệu cần thiệt xong, nhấn “Rèn” sẽ rèn ra được trang sức và thuốc nhuộm màu.

Rèn sẽ đồng thời tiêu hao Bạc và thể lực, thể lực có thể hồi phục theo thời gian (5 phút/điểm), đồng thời cũng có thể tốn KNB để mua hồi phục nhanh.

 

 

Những tài liệu trên chỉ có tác dụng tham khảo, hãy lấy nội dung thực tế trong game làm chuẩn.

 

Đóng>
Chat với chúng tôi