HỆ THỐNG HỒNG MÔNG ĐỈNH

Cập nhật : 02-07-2019

Hng Mông Đỉnh

 

Hồng Mông Đỉnh là hệ thống hợp thành phân giải, giải quyết vấn đề khi khách quan thiếu mất 1 nguyên liệu nào đó của cấp này, và quá dư thừa 1 nguyên liệu nào đó của cấp khác.

Khách quan có thể nhấn nút “avatar nhân vật-Túi - Hồng Mông Đỉnh” để vào giao diện Hồng Mông Đỉnh.

Hình 1)

 

Tính năng chủ yếu của Hồng Mông Đỉnh:

Hồng Mông Đỉnh chủ yếu dùng để tăng cấp bảo thạch, hợp thành đá rèn và hợp thành trang bị

  1. Bên trái giao diện là nơi để đạo cụ và kết quả hợp thành, bỏ đạo cụ vào chỗ trống đạo cụ ở“+”ở vòng ngoài, nhấn nút “hợp thành” là có thể ở khu vực chính giữa Hồng Mông Đỉnh nhận được đạo cụ tương ứng;
  2. Bên phải giao diện là giao diện túi, nhấn vào đạo cụ tương ứng sẽ có thể bỏ vào trong chỗ trống đạo cụ ở bên trái vòng ngoài.

 

(Hình 2)

 

Tăng cp bo thch:

2 bảo thạch hoàn toàn giống nhau, có thể tăng lên thành bảo thạch tương ứng cấp cao hơn.

 

Hp thành đá rèn:

10 viên đá rèn cùng cấp cùng thuộc tính bỏ vào trong Hồng Mông Đỉnh, có thể hợp thành đá rèn có phẩm bậc cao hơn.

 

Hp thành trang bị:

Đem mảnh trang bị và hợp thành phù bỏ vào trong Hồng Mông Đỉnh, sẽ nhận được trang bị có phẩm chất tương ứng.

Đóng>
Chat với chúng tôi