HỆ THỐNG GIAO DỊCH

Cập nhật : 02-07-2019

Hệ Thống Giao Dịch

Thương Thành

Là cách hệ thống bán đạo cụ.

Lối vào Thương Thành:

Khách quan có thể nhấn vào nút thương thành trong giao diện chính, là có thể vào trong giao diện thương thành.

图一

Hình 1

Phân loại thương thành:

Giao diện thương thành bao gồm thương thành, thương thành danh vọng, bày sạp, tiệm hệ thống, tiệm đổi.

Hình 2

Bày Sạp

Khách quan trong game nhận được đạo cụ, trang bị v..v..ngoài việc đáp ứng nhu cầu của mình, còn có thể đem những đạo cụ, trang bị dư ra hay không thích hợp bày bán ở sạp để bán cho những khách quan khác, khách quan cũng có thể giao dịch sạp để mua được những đạo cụ, trang bị mà mình cần, tiết kiệm vốn thời gian, khi khách quan đủ LV10 thì sẽ mở tính năng bày sạp.

Lối vào bày sạp:

Giao diện chính-thương thành-bày sạp

Thành chính-Thất Hiệp Trấn-NPC khu vực bày sạp

Tiền được lưu thông:

Vật phẩm-Vàng

Thuế giao dịch-Vàng

Phí bày sạp-Bạc

Quy trình mua:

Mở trang [tôi muốn mua], chọn loại và mục đạo cụ muốn mua, chọn đặt mua vật phẩm, xác nhận xong vật phẩm và giá bán,  trừ vàng. Mua xong vật phẩm sẽ bị khóa.

Hình 3

Những trân phẩm vật phẩm lên kệ thành công sẽ vào thời kì hiển thị, trong thời gian này khách quan có thể tra tìm, sưu tầm những vật phẩm, nhưng không thể mua được.

Những tài liệu trên chỉ có tác dụng tham khảo, hãy lấy nội dung thực tế trong game làm chuẩn.

 

Đóng>
Chat với chúng tôi