HỆ THỐNG DANH HIỆU

Cập nhật : 02-07-2019

Hệ Thống Danh Hiệu

 

Giới thiệu danh hiệu:

  1. Trong game, khách quan có thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ định, đạt thành tựu, tham gia phụ bản và đổi danh vọng để nhận được danh hiệu;
  2. Nhấn vào avatar nhân vật, chọn “nhân vật-danh hiệu” có thể tra tìm và chọn sử dụng danh hiệu đã nhận;
  3. Độ hiếm có của danh hiệu chia làm 5 mốc Trắng, Lục, Lam, Tím, Cam, danh hiệu được chia làm vĩnh viễn và hạn giờ. Đồng thời 1 số danh hiệu hiếm có còn có cộng thêm thuộc tính;
  4. Nhấn vào“Gỡ Danh Hiệu” ởphía dưới trang danh hiệu sẽ gỡ được danh hiệu hiện tại.

 

(Hình 1)

 


Những tại liệu trên chỉ có tác dụng tham khảo, hãy lấy nội dung thực tế trong game làm chuẩn.

Đóng>