HỆ THỐNG BẢO THẠCH

Cập nhật : 01-07-2019

Hệ Thống Bảo Thạch

 

Hệ thống Bảo Thạch tổng cộng chia làm Thêm ô mở khóa, Hợp thành Bảo Thạch, Khảm Bảo Thạch, Gỡ Bảo Thạch. Giao diện tương ứng với dới đây.

(Hình 1)

Giới thiệu cách chơi:

Bảo thạch có thể khảm đến bộ phận trang bị, mỗi bộ phận trang bị có thể khảm bảo thạch để tăng thêm thuộc tính;

Bảo thạch có thao tác khảm và gỡ, tức là bảo thạch đã khảm vào trong bộ phận trang bị có thể gỡ lại vào trong túi;

Bảo thạch được chia làm loại tấn công và loại thủ, bộ phận trang bị khác nhau có thể khảm bảo thạch khác nhau, kích hoạt thuộc tính khác nhau.

 

Khảm bảo thạch

Mỗi món trang bị đều có 4 ô, mỗi ô đều có giới hạn cấp mở.

Bảo thạch được khảm của cùng 1 bộ phận trang bị khi đạt tới số lượng hay cấp nhất định, sẽ kích hoạt thuộc tính cộng thêm tương ứng.

 

Loại bảo thạch

Các loại bảo thạch và loại thuộc tính tương ứng ở dưới đây:

Hợp thành bảo thạch

Mỗi 2 viên bảo thạch có cùng cấp có thể váo Hồng Mông Đỉnh để hợp thành 1 viên bảo thạch cao cấp hơn, hợp thành bảo thạch chỉ có thể tiến hành giữa những bảo thạch có cùng loại.

 

Tăng cấp bảo thạch

Nhấn nút “tăng cấp” trong giao diện bảo thạch, có thể tăng cấp bảo thạch đã được khảm.

Khách quan có thể trong giao diện khảm bảo thạch tiến hành thao tác tăng cấp nhanh đối với những bảo thạch trong bộ phận trang bị, khách quan có thể chọn bảo thạch cần tăng cấp hiện giờ và cấp mục tiêu muốn tăng đến, hệ thống sẽ tự động tính ra số lượng bảo thạch cần tiêu hao và tiến hành thao tác tăng cấp nhanh (giá thực tế là tính theo giá ưu đãi nhất để mua), bảo thạch sau khi tăng cấp sẽ vẫn ở trong bộ phận trang bị, trạng thái khảm bảo thạch vẫn sẽ tiếp tục có hiệu lực.

Tăng cấp bảo thạch và tiêu hao những bảo thạch LV1 và những bảo thạch nhỏ trong túi, khi không đủ số lượng có thể dùng Vàng hay Vàng khóa để bổ sung.

 

Gỡ bảo thạch

Nhấn “Gỡ” trong giao diện bảo thạch, có thể gỡ bảo thạch trở thành toàn cấp bảo thạch hay bảo thạch LV1, bảo thạch LV1 có thể bảo thẳng vào trong túi bảo thạch, toàn cấp bảo thạch sẽ bỏ vào trong túi khách quan.

 

Những tài liệu trên chỉ có tác dụng tham khảo, hãy lấy nội dung thực tế trong game làm chuẩn.

 

Đóng>
Chat với chúng tôi